BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgever mag relschopper wel de laan uitsturen

Nieuws 26 January 2021
In het Financieel Dagblad staat vandaag (26 januari 2021) een artikel met de kop "Werkgever mag relschopper niet de laan uitsturen". Deze kop wekt ten onrechte de suggestie dat een werkgever niet iemand zou mogen ontslaan vanwege het feit dat hij aan rellen heeft deelgenomen. Een dergelijk verbod bestaat echter niet.

Wel is het zo dat wanneer je een dergelijk ontslag via de kantonrechter laat verlopen, de kantonrechter niet snel tot een beëindiging van het dienstverband kan overgaan. In het artikel in het Financieel Dagblad wordt op deze situatie ingegaan. Besproken wordt dat het van de omstandigheden van het geval zal afhangen of een rechter tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan en zal overgaan wanneer een werkgever daarom verzoekt. Relevante omstandigheden zijn bijvoorbeeld de positie van de werknemer, de aard van de functie en of het getoonde wangedrag effect heeft op de wijze waarop de werknemer zijn werkzaamheden nog kan uitoefenen. Ook zal de rechter altijd per geval de belangen afwegen.

Maar het gegeven dat een rechter niet snel zal (of kan) overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, betekent niet dat een werkgever een werknemer niet kan ontslaan wanneer hij de betreffende werknemer op televisie heeft zien rellen en misschien wel een winkel heeft zien plunderen. Een ontslag kan namelijk ook plaatsvinden door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Dit is ook precies wat er is gebeurd in een vergelijkbare kwestie die in 2016 heeft gespeeld.

In 2016 kwam tijdens de televisie-uitzending van een groot internationaal darttoernooi in Newcastle een man in beeld die een bordje omhoog hield met daarop de tekst “Kenneth Vermeer hangen!”. Kenneth Vermeer was destijds keeper van Feyenoord. Eerder dat jaar had iemand een pop in de Amsterdam Arena opgehangen die de Feyenoordkeeper voorstelde. Deze bedreiging leidde tot veel landelijke ophef, de betreffende persoon is ook vervolgd. De beelden van de man die het bordje bij het dartstoernooi omhoog hield, leidde wederom tot veel ophef. Ook de werkgever van de man kreeg de beelden te zien. Dit betrof Reade, een bedrijf dat gespecialiseerd is in revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Het bedrijf reageerde direct op het incident en verklaarde dat de Raad van Bestuur en de medewerkers van Raede met klem afstand nemen van de betreffende individuele actie. De werknemer werd ook direct op non-actief gesteld. Vervolgens zijn er gesprekken tussen partijen gevoerd. De uitkomst was dat het dienstverband werd beëindigd.

Een dergelijk scenario zou ook heel goed mogelijk zijn wanneer een werkgever een werknemer op televisie ziet die aan het rellen is. Wanneer de omstandigheden mogelijk niet dusdanig zijn dat een kantonrechter kan overgaan tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, kan een werkgever wel een stevig gesprek met de betreffende werknemer voeren. Uitkomst van dit gesprek kan zijn dat het dienstverband middels een vaststellingsovereenkomst wordt beëindigd. Of dit de wens is en of dit lukt is nog de vraag, maar het mag wel.

Voor meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies