BASE Advocaten - The Litigation Firm

Thuiswerkbeleid en de positie van de ondernemingsraad

Nieuws 16 April 2021

Vanwege corona werken steeds meer mensen thuis en de verwachting is dat thuiswerken ook in de toekomst vaker zal voorkomen. Veel werkgevers gaan daarom over tot het opstellen van een thuiswerkbeleid. De vraag is welke rol de ondernemingsraad (OR) hierbij heeft.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt bij het instemmings- en adviesrecht niet gerept over regelingen omtrent thuiswerken. Dit betekent echter niet dat de OR niets te zeggen heeft over het thuiswerkbeleid. Meestal omvat het thuiswerkbeleid namelijk regelingen die zien op onderwerpen die wel ter instemming of advies aan de OR moeten worden voorgelegd. Zo zal een thuiswerkbeleid vaak regels bevatten omtrent arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en bescherming van persoonsgegevens. Ook kunnen er in een thuiswerkbeleid bijvoorbeeld regels worden gesteld omtrent beoordelingssystemen, personeelsvolgsystemen of werkoverleg tussen werknemers en leidinggevende. Voor het doorvoeren van wijzigingen op deze onderwerpen dient de ondernemer de OR om instemming te vragen, indien deze onderwerpen niet al inhoudelijk in een cao zijn geregeld (artikel 27 WOR). Zonder instemming kan de ondernemer het thuiswerkbeleid dat ziet op deze punten niet doorvoeren. Doet de ondernemer dit toch wel, dan kan de OR binnen één maand na de mededeling van het thuiswerkbeleid de nietigheid van dit besluit inroepen. De ondernemer kan bij het onthouden van instemming door de OR eventueel naar de kantonrechter stappen voor vervangende toestemming. Zie hier voor de toets die de kantonrechter hierbij toepast.

Naast een instemmingsrecht op de hiervoor genoemde regelingen kan een thuiswerkbeleid op bepaalde punten ook adviesplichtig zijn (artikel 25 WOR). Dit is relevant indien het thuiswerkbeleid ook leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening. Bij dit laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de invoering van een belangrijk nieuw communicatiesysteem. Verder kan het thuiswerkbeleid ook leiden tot een belangrijke investering ten behoeve van de onderneming. Denk hierbij aan het doen van grote significante uitgaven om werknemers te voorzien van allerlei apparatuur en meubels om goed thuis te kunnen werken. Indien de ondernemer de OR niet betrekt dan kan de OR via de kantonrechter afdwingen dat hij alsnog van zijn adviesrecht gebruik kan maken. Is het besluit echter al genomen en is ten onrechte geen advies gevraagd, dan kan de OR zich wenden tot de Ondernemingskamer (OK) binnen één maand nadat hij van het besluit in kennis is gesteld.

Bij de invoering van een thuiswerkbeleid is het dus, zowel voor de ondernemer als voor de OR, raadzaam goed na te gaan welke regelingen er precies worden ingevoerd of aangepast en wat het doel van die regelingen is. Afhankelijk hiervan bestaat mogelijk een instemmings- en/of adviesrecht voor de OR.

Neem bij vragen vooral contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies