BASE Advocaten - The Litigation Firm

Huurrecht: de ene bedrijfsruimte is de andere niet. Over de juridische kwalificatie van het gehuurde en de huurbescherming bij de (ver)huur van een squashcentrum

Blogs 12 January 2022

Bij de verhuur van een gebouwde onroerende zaak is kwalificatie van het gehuurde van groot belang. Voor de verhuur van een woning gelden andere regels dan voor een bedrijfsruimte. En de ene bedrijfsruimte is de andere niet. Over het laatste gesproken gelden grofweg twee categorieën: de bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:290 BW, ook wel middenstandsbedrijfsruimte genoemd, en de overige bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:230a BW. Voor zowel huurder als verhuurder is het verschil van wezenlijk belang. De huurder van een middenstandsbedrijfsruimte geniet namelijk wettelijk een grotere huurbescherming dan de huurder van een overige bedrijfsruimte.

De middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW)
Welke wettelijke regels van toepassing zijn op de verhuur van een bedrijfsruimte, hangt af van de vraag of het gehuurde onder één van de in artikel 7:290 BW genoemde categorieën valt. Bedrijfsruimte wordt in artikel 7:290 BW gedefinieerd als:
  • een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan, die krachtens overeenkomst van huur en verhuur is bestemd voor de uitoefening van een kleinhandelsbedrijf, van een restaurant- of cafébedrijf, van een afhaal- of besteldienst of van een ambachtsbedrijf, een en ander indien in de verhuurde ruimte een voor het publiek toegankelijk lokaal voor rechtstreekse levering van roerende zaken of voor dienstverlening aanwezig is;
  • een gebouwde onroerende zaak of gedeelte daarvan die krachtens zulk een overeenkomst bestemd is voor de uitoefening van een hotelbedrijf;
  • een onroerende zaak die krachtens zulk een overeenkomst is bestemd voor de uitoefening van een kampeerbedrijf.
Squashcentrum: vrij voor het publiek toegankelijk?

De kwalificatie van het gehuurde zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. Daarbij is niet alleen van belang wat partijen in de schriftelijke overeenkomst hebben neergelegd maar spelen de inrichting van het gehuurde en de overige feitelijke omstandigheden eveneens een rol. Gaat het om een café, restaurant of hotel, dan zal over de kwalificatievraag weinig discussie ontstaan. Maar niet altijd is de kwalificatie even duidelijk. Zo lag de exploitant van een squashcentrum recent met zijn verhuurder in de clinch over de vraag of het gehuurde kwalificeerde als bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW. De kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland gaf uitsluitsel in zijn uitspraak:

"De exploitatie van de squashbanen (en hetzelfde geldt voor de sauna, de snookervoorzieningen en de escaperoom) is er niet op gericht en heeft ook niet als gevolg dat willekeurige voorbijgangers het gehuurde binnengaan voor (in de woorden van artikel 7:290 BW) de levering van roerende zaken of voor dienstverlening. Squashbanen zijn doorgaans alleen toegankelijk voor leden of wanneer daarvoor een afspraak is gemaakt en een baan is gereserveerd. In zoverre is het gehuurde niet een voor het publiek vrij toegankelijke ruimte, zoals bijvoorbeeld een bakkerszaak of een fietsenwinkel waar voorbijgangers in en uit kunnen gaan om goederen te kopen of diensten af te nemen.
(...) Het gehuurde kan daarom niet worden aangemerkt als bedrijfsruimte in de zin van dat artikel (...)."

Gevolg is dat de huurder van het squashcentrum zich niet kan beroepen op verdergaande huurbescherming dan bijvoorbeeld de huurder van een kantoorruimte.

Benieuwd wat voor soort bedrijfsruimte u (ver)huurt en wat uw rechtspositie is als (ver)huurder? Neem contact op met Michiel de Vlieger, de huurrecht- en vastgoedspecialist van onze sectie Corporate & Commercial Litigation.

 

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies