BASE Advocaten - The Litigation Firm

Laatste kans werkgevers op verruimde ketenregeling bij werknemers onder 27 jaar? - mr. R.C. Sies

Nieuws 03 August 2011

 

Op 9 juli 2010 is de Wet tijdelijke verruiming ketenregeling in werking getreden. Deze wet beoogt de jeugdwerkloosheid tijdens de crisis terug te dringen. Op 1 januari 2012 zal de wet weer vervallen, tenzij deze wordt verlengd tot 1 januari 2014.

 

 

Werkgevers kunnen werknemers maximaal 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden in een periode van maximaal 36 maanden. Indien de periode van 36 maanden wordt overschreden en/of er een vierde arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten wordt, zal van rechtswege een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan. Dit wordt de ‘ketenregeling’ genoemd.

Als crisismaatregel ter bestrijding van jeugdwerkloosheid is de ketenregeling voor jongeren tot 27 jaar opgerekt. Hen kan vier maal een contract voor bepaalde tijd worden aangeboden in een periode van maximaal 48 maanden. Een forse verruiming ten opzichte van de oorspronkelijke regel. De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de minister verzocht om tegen het einde van 2011 kenbaar te maken of de regeling wordt verlengd tot 1 januari 2014.

Maar hoe werkt deze verruiming in de praktijk? De wet geldt voor alle werknemers die op 9 juli 2010 jonger zijn dan 27 jaar en op dat moment een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben. Hen kan een vierde arbeidsovereenkomst binnen een periode van maximaal 48 maanden worden aangeboden. Als de regeling komt te vervallen geldt de verruiming alleen nog voor op dat moment reeds aangevangen (vierde) overeenkomsten voor bepaalde tijd danwel voor (tweede of derde) overeenkomsten die op dat moment de termijn van 36 maanden hebben gepasseerd. In alle gevallen is wel van belang dat de werknemer nog geen 27 jaar oud is, anders geldt alsnog de oude regeling.

De wet geldt inmiddels ruim één jaar. Tot 1 januari 2012 kan het voor een werkgever aantrekkelijk zijn om een (laatste) overeenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan die binnen de tijdelijke regeling valt. Dus een vierde overeenkomst voor bepaalde tijd, of een tweede of derde die op 1 januari 2012 als reeks een looptijd kent die op dat moment langer is dan 36 maanden, mits de werknemer tot het einde van die contracten nog geen 27 jaar is. Het is aan te raden deze contracten tijdig (dus nog vóór het verstrijken van het laatstlopende contract) opnieuw en schriftelijk aan te gaan. Daarbij kan worden verwezen naar de tijdelijke regeling. Let op bij concurrentiebedingen: die dienen bij voorkeur opnieuw en altijd schriftelijk overeen te worden gekomen. Als je er als werkgever voor kiest niets te doen en het contract voor bepaalde tijd stilzwijgend laat verlengen, check dan voorafgaand wel of de betreffende werknemer gedurende de verlenging niet toevallig 27 jaar oud wordt. Het contract zou dan immers op dat moment van rechtswege kunnen worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, hetgeen niet altijd wenselijk is.

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke kwesties kunt u contact opnemen met mr. R.C. Sies.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies