BASE Advocaten - The Litigation Firm

De opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte wordt gewijzigd: meer kosten voor werkgevers

Nieuws 16 August 2011

Iedere werknemer heeft op grond van de wet recht op een minimum aantal vakantiedagen. Het recht op vakantiedagen bouwt een werknemer op gedurende het jaar waarin hij/zij werkt. Iemand met een fulltime dienstverband bouwt jaarlijks 20 wettelijke vakantiedagen op. De werkgever kan daarnaast een aantal extra vakantiedagen toekennen aan zijn werknemers, we noemen dit bovenwettelijke vakantiedagen.

Voor zieke werknemers gelden echter andere regels ten aanzien van de opbouw van vakantiedagen. Zij bouwen momenteel namelijk alleen wettelijke vakantiedagen op over de laatste 6 maanden waarin geen arbeid is verricht. Dit betekent dus dat iemand met een fulltime dienstverband die 2 jaar ziek is, slechts aanspraak kan maken op 10 wettelijke vakantiedagen (in plaats van 40 vakantiedagen). Hier komt per 1 januari 2012 verandering in.

Wetswijziging: geen verschil in opbouw van vakantiedagen

In 2009 heeft het Europese Hof van Justitie in het arrest Schultz-Hoff/Stringer geoordeeld dat ook zieke werknemers die door hun arbeidsongeschiktheid geen arbeid hebben verricht, volledig recht hebben op het jaarlijkse minimum aantal vakantiedagen met doorbetaling van loon. Dit betekent dat ook langdurige zieke werknemers jaarlijks een recht op ten minste vier weken aan vakantiedagen dienen te hebben.

Per 1 januari 2012 zal de Nederlandse wet dan ook worden aangepast. Er zal niet langer onderscheid worden gemaakt in opbouw van minimum vakantierechten voor zieke en gezonde werknemers. Zieke werknemers krijgen dezelfde aanspraken als andere werknemers. Tegenover deze volledige opbouw staat dat een arbeidsongeschikte werknemer die gedeeltelijk zijn eigen arbeid verricht, bij het opnemen van vakantiedagen de volledige contractuele arbeidsduur dient op te nemen. Dus wanneer een arbeidsongeschikte werknemer die 3 uur per dag werkzaamheden verricht (in plaats van de contractuele 8 uur per dag) een vakantiedag opneemt, dan kan een volledige werkdag op zijn saldo aan vakantiedagen in mindering worden gebracht.

Uitzondering

De wijziging aangaande de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte, betreft alleen de wettelijke vakantiedagen. Voor de opbouw van de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat bij schriftelijke (individuele of collectieve) overeenkomst afspraken kunnen worden gemaakt aangaande de opbouw van deze vakantiedagen bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Een andere uitzondering aangaande de opbouw van vakantiedagen tijdens ziekte hangt samen met het uitgangspunt dat een werknemer alleen vakantiedagen opbouwt wanneer hij/zij recht heeft op loon (dit geldt voor zowel de zieke als de gezonde werknemer). Een arbeidsongeschikte werknemer die niet aan zijn re-integratie verplichtingen voldoet, heeft geen recht op loon en bouwt als gevolg daarvan geen vakantie dagen op. Dit was onder de huidige wetgeving ook al het geval.

Stijgende kosten voor werkgevers

Door deze wetswijziging kunnen werkgevers worden geconfronteerd met een opeenstapeling van vakantieaanspraken bij langdurige arbeidsongeschiktheid. De aan arbeidsongeschiktheid verbonden kosten zullen hierdoor stijgen. Een werkgever die afscheid neemt van een werknemer die twee jaar ziek is geweest en hierdoor niet in staat is geweest zijn vakantiedagen op te nemen, zal immers alle opgebouwde (wettelijke) vakantiedagen moeten uitbetalen. Of dit ook geldt voor de bovenwettelijke vakantiedagen is afhankelijk van de individuele of collectieve afspraken die daaromtrent zijn gemaakt.

Mocht u vragen hebben over deze wetswijziging of advies wensen aangaande de gevolgen daarvan, neemt u dan contact op met mr. drs. J-W. van Geen van onze sectie Arbeidsrecht.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies