BASE Advocaten - The Litigation Firm

Door ‘trust-bestuurder’ gevoerde correspondentie is eigendom van de vennootschap

Blogs 14 September 2011

Trustkantoren houden zich bezig met het beheer van de vennootschappen. Eén van de kerntaken van een trustkantoor is het verwerken van besluiten van de klant (vaak de aandeelhouders of de achterliggende begunstigden) in formele besluiten van de vennootschap. Daarbij zijn trustkantoren vaak ook formeel bestuurder van de vennootschap.

Taken ‘trust-bestuurder’ – belang vennootschap staat voorop

Het figuur van de ‘trust-bestuurder’ – een trustkantoor dat tevens optreedt als bestuurder van een (besloten) vennootschap – is inmiddels in Nederland een veelvuldig voorkomend fenomeen. Een ‘trust-bestuurder’ luistert weliswaar over het algemeen (zoals een ‘normaal’ trustkantoor) ook naar de aandeelhouders of begunstigden, maar dient zich volgens vaste rechtspraak wel als volwaardig bestuurder van de vennootschap te gedragen met alle (wettelijke) taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden die daarbij horen. Bovenal dient dus ook de ‘trust-bestuurder’ het belang van de vennootschap te dienen.

Mag de ‘trust-bestuurder’ na uittreding correspondentie met betrekking tot de vennootschap onder zich houden?

Deze vraag werd recentelijk tijdens een kort geding procedure voorgelegd aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Uitgangspunt is volgens de voorzieningenrechter dat de vennootschap eigenaar is van haar boeken, administratie en aanpalende stukken. De voorzieningenrechter bepaalde in haar vonnis dat dit uitgangspunt ook meebrengt dat alle (fysieke en digitale) correspondentie die een trustkantoor tijdens haar bestuurderschap met betrekking tot de vennootschap heeft gevoerd, eigendom is van de vennootschap. Daaronder valt ook de correspondentie die het trustkantoor met betrekking tot de vennootschap voerde met de klant – de individuele aandeelhouders en/of begunstigden.

Kort gezegd volgt hieruit dat het trustkantoor na uittreding als bestuurder dus alle correspondentie met betrekking tot de vennootschap dient af te geven aan de vennootschap. Die correspondentie is eigendom van de vennootschap en mag het trustkantoor niet onder zich houden.

Het antwoord op bovenstaande vraag is dus ‘nee’.

Vragen?

Heeft u vragen over welke correspondentie een vennootschap van haar voormalig bestuurder/trustkantoor kan terugvorderen? Of heeft u vragen over hoe een trustkantoor kan voorkomen dat bepaalde correspondentie tot het eigendom van de vennootschap gaat behoren?

Aarzelt u dan niet en neem vrijblijvend contact op met mr. M.A. de Vlieger of mr. V.R.M. Appelman (010-2759911) van onze sectie Ondernemingsrecht.

(c) BASE Advocaten B.V.

Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies