BASE Advocaten - The Litigation Firm

Extra woningpunten in schaarse gebieden

Blogs 05 December 2011

Inleiding

In het gewijzigde Besluit huurprijzen woonruimte is de mogelijkheid opgenomen om het aantal woningpunten (WWS-punten)  in regio’s met schaarste te verhogen met maximaal 25 punten, afhankelijk van de WOZ-waarde. Dit speelt een rol voor het woningwaarderingsstelsel, een puntensysteem op basis waarvan de maximale huurprijs voor een woning in de sociale sector wordt vastgesteld.

Wat betekent dit?

De maximaal 25 extra WWS-punten zullen volgens de toelichting op het besluit een belangrijke bijdrage leveren aan een betere verhouding tussen huurprijs en kwaliteit van de huurwoningen in het schaarstegebied. De verwachting daarbij is dat dit alleen bij een deel van de nieuwe huurovereenkomsten zal leiden tot hogere huurprijzen. De  regeling heeft namelijk geen effect op de huurprijzen bij de lopende huurovereenkomsten. De huurprijzen kunnen immers niet worden verhoogd op grond van de toekenning van extra WWS-punten, maar alleen op grond van een contractuele indexering of op grond van de gebruikelijke jaarlijkse maximale huurverhoging.

Waarom?

In het bestaande stelsel wordt volgens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (minister Donner) nauwelijks rekening gehouden met de gewildheid van de woning. Het gevolg daarvan is dat huizen, die qua vierkante meters en faciliteiten op elkaar lijken, vergelijkbare maximale huren hebben. Dit zonder onderscheid of ze nu in hartje Amsterdam staan, of in Hoofddorp of in Oost-Groningen.

Dit wordt als ondoelmatig beschouwd omdat huishoudens die graag op een gewilde locatie willen wonen en dat ook kunnen betalen daartoe minder kans krijgen. Daarnaast ontmoedigt de relatief lage huur het aanbod. Als corporaties en projectontwikkelaars een hogere huur kunnen vragen zullen zij gemakkelijker projecten voor binnenstedelijk bouwen tot stand kunnen brengen. 

Kritiek

De regeling en de besluitvorming eromheen zijn niet zonder kritiek tot stand gekomen. Zo is door de Woonbond naar voren gebracht dat dit tot een te grote druk zal leiden op de huurtoeslag, nu meer mensen er gebruik van zullen maken. Daarnaast zouden mensen minder snel verhuizen, nu een vergelijkbare woning in de omgeving fors duurder uit zal vallen.

Ook de besluitvorming zelf is omstreden. Minister Donner heeft, na kritiek op het plan vanuit de Tweede Kamer, het besluit via een parlementaire sluiproute tot stand laten komen. Dit tot ergernis van verschillende politieke partijen en andere organisaties. 

De gevolgen voor u

Het verhogen van de huurprijs door middel van de extra WWS-punten zal voor u van belang zijn indien het gaat om een nieuwe huurovereenkomst in een regio met schaarste. Op dit moment kwalificeert de regio Rotterdam niet als schaarsteregio.

Contact

Indien u wilt weten of een van de woningen in uw portefeuille hieraan voldoet, of voor andere vragen, kunt u altijd contact opnemen met mr. I.C. Engels van onze vastgoedsectie.

(c) BASE Advocaten B.V. Dit artikel is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud daarvan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies