BASE Advocaten - The Litigation Firm

Grenzen aan vergoeding voor buitengerechtelijke kosten

Blogs 19 July 2012

Op 1 juli 2012 treedt de Wet maximering incassokosten (32 418) in werking. Deze nieuwe wet normeert de vergoeding voor zogenaamde “buitengerechtelijke incassokosten” die schuldeisers bij hun debiteuren in rekening kunnen brengen.

Onder het begrip “buitengerechtelijke incassokosten” moet zowel worden verstaan de kosten die verbonden zijn aan het inschakelen van een incassospecialist (bijvoorbeeld een deurwaarder of incassobureau) als kosten die een schuldeiser zelf maakt om er voor te zorgen dat zijn vordering door de debiteur betaald wordt zonder dat daar een gerechtelijke procedure aan te pas hoeft te komen. Aanmaningskosten vallen dus ook onder “buitengerechtelijke incassokosten”.

Per 1 juli 2012 mogen schuldeisers met geldvorderingen van maximaal EUR 25.000 een maximale vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen die wordt berekend als percentage van de hoofdsom. De nieuwe regeling geldt alleen voor geldvorderingen van maximaal EUR 25.000 die na 1 juli 2012 opeisbaar zijn geworden.

De verdeling luidt als volgt:

  • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering;
  • 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
  • 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
  • 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
  • 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

 

Voor de toepassing van de nieuwe wet is van belang vast te stellen of de debiteur kwalificeert als consument of niet. In het geval de debiteur een consument betreft, kan de schuldeiser onder de nieuwe regeling immers pas incassokosten in rekening brengen nadat er een aanmaning is verstuurd. Bij vorderingen op rechtspersonen is niet wettelijk voorgeschreven dat er eerst een aanmaning moet worden verstuurd voordat er incassokosten verschuldigd zijn.

Bovendien mag van de wettelijke maximale vergoeding niet bij overeenkomst worden afgeweken in het geval de debiteur een consument is. Dit kan gevolgen hebben voor algemene voorwaarden van schuldeisers. Bepalingen in algemene voorwaarden die ten nadele van consumenten afwijken van de nieuwe wettelijke regeling, zijn vanaf 1 juli 2012 nietig. Indien de debiteur geen consument is, geldt de wettelijke maximale vergoeding in beginsel ook, maar mogen partijen daar (ook ten nadele van de debiteur) bij overeenkomst van afwijken.

De nieuwe wet heeft dus gevolgen voor zowel schuldeisers als debiteuren. Mocht u aangaande dit artikel vragen hebben of advies wensen, neem dan gerust contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies