BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ontslag op staande voet, met beleid!

Nieuws 19 July 2012

Op 20 april 2012 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over een door De Bijenkorf gegeven ontslag op staande voet. Uit dit arrest van de Hoge Raad blijkt de waarde van een deugdelijk bedrijfsbeleid en het strak handhaven bij een eventueel ontslag op staande voet.

In deze zaak ging het om een werknemer die sinds 2002 in dienst was bij De Bijenkorf. De arbeidsovereenkomst tussen De Bijenkorf en de werknemer bevatte een duidelijke verwijzing naar de huisregels van De Bijenkorf. In deze huisregels is ondermeer bepaald dat bij bewezen geachte fraude/diefstal altijd ontslag op staande voet volgt. De Bijenkorf voert ook een strikt beleid om diefstal van haar winkelgoederen te voorkomen en ziet toe op correcte nakoming van de huisregels. Deze huisregels zijn ook nog eens door De Bijenkorf rondgestuurd. Daarnaast is tijdens zogenoemde eetzaalbijeenkomsten met het voltallige personeel aandacht besteed aan een geval van diefstal door een personeelslid, waarbij is medegedeeld dat deze werknemer op staande voet is ontslagen.

In april 2009 heeft er een uitverkoopactie bij De Bijenkorf plaatsgevonden. Het personeel kreeg daarbij de gelegenheid om een uur voor de opening van de winkel vijf artikelen naar keuze te kopen tegen betaling van een bepaald bedrag. De betreffende werknemer heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De daarop volgende dag heeft de werknemer aan zijn leidinggevende verzocht of hij ook nog enkele andere goederen tegen gereduceerde prijzen mocht kopen. Dit is hem geweigerd. Bij een controle vier dagen later is gebleken dat de werknemer een broek en een jasje die bij de uitverkoopactie onverkocht waren gebleven, zonder betaling of toestemming uit de winkel heeft proberen mee te nemen. Als gevolg hiervan is de werknemer op staande voet ontslagen. Vervolgens heeft de werknemer de nietigheid van het ontslag ingeroepen en heeft de kantonrechter de vorderingen van de werknemer die daarop volgde toegewezen. In hoger beroep is echter geoordeeld dat het gegeven ontslag op staande voet gerechtvaardigd was en dat de vorderingen van de werknemer moeten worden afgewezen. Tegen dit oordeel is de werknemer in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

Bij de beantwoording van de vraag of dit ontslag op staande voet rechtsgeldig is gegeven, stelt de Hoge Raad voorop dat mede moet worden gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die het ontslag voor hem zou hebben. Maar ook indien deze gevolgen ingrijpend zijn, kan volgens de Hoge Raad een afweging van de persoonlijke omstandigheden tegen de aard en ernst van de dringende reden tot de slotsom leiden dat een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd is. Naar het oordeel van de Hoge Raad had De Bijenkorf in het onderhavige geval voldoende zwaarwegende redenen om haar bedrijfsbeleid tegen diefstal door het eigen personeel strikt te handhaven. De aan het ontslag ten grondslag gelegde redenen kunnen volgens de Hoge Raad het ontslag dragen nu werknemer van het bedrijfsbeleid op de hoogte was, wist dat dit daadwerkelijk werd gehandhaafd en de werknemer door zijn eigen handelswijze aanleiding heeft gegeven tot een vertrouwensbreuk met zijn werkgever. De gevolgen die het ontslag op staande voet had voor de werknemer, wogen hier volgens de Hoge Raad niet tegenop.

Het opstellen van duidelijk huisregels hoeft niet veel tijd te kosten. Ook het attenderen van de werknemers op het bestaan van de huisregels neemt niet veel tijd in beslag. In het geval een overtreding van de regels (bijvoorbeeld bij een diefstal binnen de onderneming), kan het een werkgever echter wel een hoop kopzorgen schelen. Daarbij is wel van belang dat er consequent wordt opgetreden.

Meer weten? Neem dan contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies