BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgever eerder aansprakelijk ten aanzien van zelfstandigen

Nieuws 19 July 2012

De zorgplicht van de werkgever is erg omvangrijk. De werkgever moet zorgdragen voor een veilige werkomgeving en in dat kader alle veiligheidsmaatregelen treffen die in redelijkheid van hem kunnen worden verwacht. Daarbij moet de werkgever zijn werknemers ook aanwijzingen verstrekken en hen wijzen op eventuele veiligheidsrisico's. Hierbij moet de werkgever rekening houden met het feit dat een werknemer die dag in dag uit dezelfde werkzaamheden verricht, vaak minder voorzichtig wordt. Werknemers eenmalig waarschuwen is hierdoor niet voldoende.

Het was al bekend dat de werkgever deze zorgplicht ook ten opzichte van uitzendkrachten in acht dient te nemen. Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen inzake de zorgplicht (en daarmee de aansprakelijkheid) van een werkgever ten aanzien van de door hem ingehuurde zelfstandigen. De Hoge Raad heeft bepaald dat ook zelfstandige opdrachtnemers onder bepaalde omstandigheden een beroep kunnen doen op de wettelijke aansprakelijkheid van de werkgever bij een bedrijfsongeval zoals deze geldt ten aanzien van zijn eigen werknemers. De werkgever heeft dus naast de zorgplicht voor zijn werknemers en uitzendkrachten, ook een zorgplicht ten aanzien van zelfstandige opdrachtnemers. Dit geldt echter niet ten aanzien van elke zelfstandige, er moet aan twee eisen zijn voldaan.

Ten eerste moet de zelfstandige voor de zorg van zijn veiligheid (mede) afhankelijk zijn van degene voor wie hij zijn werkzaamheden verricht. Ten tweede moet de zelfstandige werkzaamheden verrichten die feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren. Dit laatste criterium moet ruim worden gezien. Alle werkzaamheden die tot het wezen van de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de werkgever horen of daarvan in het verlengde liggen, vallen hieronder. Ook overige werkzaamheden die in de praktijk door eigen werknemers van de werkgever worden uitgevoerd moeten hieronder worden geschaard. Als de opdrachtnemer echter werkzaamheden verricht die niets van doen hebben met de werkzaamheden van de werkgever en die ook feitelijk niet door zijn werknemers worden verricht, kan door de zelfstandige geen beroep worden gedaan op werkgeversaansprakelijkheid. Zo zal bijvoorbeeld de timmerman die is ingehuurd om de boekenkast van de notaris te repareren, de notaris niet aansprakelijk kunnen stellen voor opgelopen schade op grond van werkgeversaansprakelijkheid wanneer hij zijn hamer op zijn niet beschermde voet heeft laten vallen.

Meer weten? Neem contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies