BASE Advocaten - The Litigation Firm

Steeds meer duidelijkheid over de hoogte van een ontslagvergoeding

Nieuws 23 August 2013

Tijdens de onderhandelingen over een beëindiging van een dienstverband met wederzijds goedvinden, zal er veelal discussie tussen partijen bestaan over de hoogte van een eventuele ontslagvergoeding. Recente ontwikkelingen maken echter dat dergelijke discussies steeds verder worden ingekaderd. Naast het handvat van de wel bekende kantonrechtersformule, zien we tegenwoordig dat maatregelen van de wetgever (zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT)) en initiatieven uit de rechtspraktijk (zoals hoelangwerkloos.nl) steeds vaker bepalend zijn voor de hoogte van de ontslagvergoeding.

Op grond van de WNT (in werking getreden op 1 januari 2013) mag de ontslagvergoeding van topfunctionarissen in de (semi)publieke sector maximaal EUR 75.000,- bedragen. De WNT laat de kantonrechter echter de mogelijkheid om een hogere ontslagvergoeding toe te kennen. Dit leek dan ook de mogelijkheid te bieden om via een ontbindingsprocedure alsnog een hogere ontslagvergoeding te bewerkstelligen. De praktijk laat echter een andere ontwikkeling zien. Steeds vaker wordt er door de kantonrechter rekening gehouden met de WNT-norm. Daarnaast geldt dat de WNT in de rechtspraak steeds breder wordt uitgelegd. Waar voorheen alleen de bestuurders van bijvoorbeeld een zorg- of onderwijsinstelling onder de WNT leken te vallen, past de kantonrechter de WNT ook steeds vaker toe op de leden van het orgaan direct ondergeschikt aan het bestuur. Indien deze ontwikkeling zich verder voortzet, zal er steeds minder discussie ontstaan omtrent de hoogte van een ontslagvergoeding in de (semi)publieke sector. Interessant is te bezien in hoeverre de trend van maximering van ontslagvergoedingen zich ook in de private sector zal gaan ontwikkelen. Zolang de wetgever zich daar niet over uitlaat, zullen eventuele ontwikkelingen dienaangaande vanuit de rechtspraktijk moeten komen. Zo zou het heel goed kunnen dat de WNT ook een dempende werking zal hebben op de hoogte van de ontslagvergoedingen die de kantonrechters in de private sector toekennen.

Een andere interessante ontwikkeling aangaande de hoogte van de ontslagvergoeding is het gegeven dat de kantonrechters steeds vaker bij het bepalen van de schadevergoeding in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure, aansluiten bij de duur van werkloosheid zoals deze volgt uit de rekenmodule Hoelangwerkloos.nl. Deze rekenmodule is eind 2012 ontwikkeld door het Hugo Sinzheimer Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Met deze module kan aan de hand van de leeftijd van de werknemer, de duur van het dienstverband, het opleidingsniveau, het werkveld van de werknemer en zijn regio, een inschatting worden gemaakt van de te verwachten duur van werkloosheid. Steeds vaker wordt aan de hand van deze vastgestelde duur van werkloosheid de hoogte van een eventuele schadevergoeding bepaald. Deze ontwikkeling maakt het voor partijen mogelijk om voorafgaand aan een eventuele procedure al een reële inschatting te maken van de hoogte van een mogelijke schadevergoeding. Die inschatting kan vervolgens bepalend zijn voor de hoogte van een ontslagvergoeding welke de werkgever bij een beëindiging van het dienstverband aan een werknemer bereid is toe te kennen.

Uiteraard zal de hoogte van een ontslagvergoeding altijd afhangen van de omstandigheden van het geval. Ontwikkelingen vanuit de wetgever en de rechtspraktijk maken echter dat de kaders waarbinnen over de hoogte van een ontslagvergoeding kan worden gediscussieerd, duidelijker worden.

Voor meer informatie over bovenstaande ontwikkelingen of advies aangaande een individuele ontslagzaak, kunt u contact opnemen met onze sectie Arbeidsrecht. More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies