BASE Advocaten - The Litigation Firm

De klachtplicht bij een gebrekkige prestatie

Blogs 29 November 2013

Een aantal belangrijke arresten van de Hoge Raad van dit jaar (HR 8 februari 2013, LJN BY4600) laten zien dat de klachtplicht een belangrijke rol vervult in het Nederlandse verbintenissenrecht. Hoe zat het ook alweer als de schuldeiser niet (tijdig) klaagt over een gebrek in de prestatie? Een korte uiteenzetting.

De klachtplicht – het belang van tijdig klagen door een schuldeiser
De klachtplicht is neergelegd in artikel 7:23 BW (klachtplicht bij koop) en artikel 6:89 BW (klachtplicht bij alle andere verbintenissen). Op grond van deze artikelen moet er kort gezegd niet te lang worden gewacht met klagen als er een gebrek in de prestatie is ontdekt, of het gebrek redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Wordt er niet tijdig geklaagd, dan kan dit grote gevolgen hebben, namelijk het vervallen van alle rechten en bevoegdheden. De ratio van de klachtplicht is immers gelegen in de bescherming van de schuldenaar.

Gebrek
Het tijdig klagen heeft betrekking op een gebrek in de prestatie. De vraag is aller-eerst wanneer iets aan te merken is als een gebrek. Bij het gebrek gaat het om een ondeugdelijke nakoming van de verbintenis door de schuldenaar. Het moet daarbij gaan om een feitelijk gebrek. Het kan daarbij gaan om verbintenissen tot het geven van zaken, maar bijvoorbeeld ook om verbintenissen tot het verrichten van financiële diensten. Als in het geheel niet wordt nagekomen, dan zijn de artikelen 6:89 en 7:23 BW niet van toepassing.

Wanneer is er tijdig geklaagd?
Maar, wanneer is er nu wel en wanneer niet sprake van tijdig klagen? Er is geen algemene regel die bepaalt welke termijnen moeten worden aangehouden voor het tijdig klagen. Per situatie zal bekeken moeten worden of iemand tijdig heeft geklaagd.
De volgende omstandigheden spelen daarbij een rol: - de aard en inhoud van de rechtsverhouding;
- de aard en inhoud van de prestatie;
- de aard van het gestelde gebrek in de prestatie;
- of de schuldenaar nadeel lijdt door het late tijdstip waarop de schuldeiser klaagt.

Conclusie
Een schuldeiser doet er verstandig aan zich tijdig te beklagen over een gebrek in de prestatie. Wanneer een schuldeiser zich niet tijdig beklaagt, loopt hij of zij het risico te worden geconfronteerd met verval van alle rechten en bevoegdheden. Er zal per geval beoordeeld moeten worden hoe lang de schuldeiser de tijd heeft om te klagen.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. R.T. de Weijer of een van de andere advocaten van onze sectie ondernemingsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies