BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoge Raad: bewijsbeslag in niet-IE zaken is mogelijk

Blogs 29 November 2013

Op 13 september jl. is door de Hoge Raad bevestigd dat bewijsbeslag in alle civiele zaken mogelijk is en niet alleen in zaken die zien op intellectueel eigendomsrecht (IE-zaken). Dit is een belangrijke ontwikkeling omdat de mogelijkheid van bewijsbeslag slechts voor wat betreft IE-zaken is geregeld in de wet maar er ondertussen juist steeds vaker bewijsbeslag wordt gelegd in niet IE-zaken. Dat de lagere rechters het bewijsbeslag ook zonder wettelijke grondslag mogelijk achtten was dus bekend. Nu is gebleken dat de Hoge Raad het daarmee eens is.

Waarom is deze bevestiging van de Hoge Raad interessant? Omdat bewijsbeslag steeds vaker wordt toegepast in de praktijk. Dat komt door het essentiële belang van bewijs in een civiele procedure terwijl dat bewijs zich vaak bij de wederpartij of een derde bevindt. De wederpartij of derde zal deze stukken lang niet altijd vrijwillig willen overdragen, zeker niet als dat zijn of haar rechtspositie kan aantasten. Juist voor die situatie is bewijsbeslag een nuttig instrument gebleken. Door middel van bewijsbeslag kan namelijk afgifte van de bescheiden worden gevorderd, zonder dat de wederpartij (of de derde) de kans krijgt om de stukken te vervreemden of te vernietigen.

Om beslag te mogen leggen op bewijs dient eerst verlof te worden gevraagd bij de rechtbank, waarbij slechts in enkele gevallen de wederpartij zal worden gehoord op dit verzoek. Dit betekent dat de deurwaarder in de meeste gevallen onverwachts voor de deur staat bij degene die over de bescheiden beschikt, vergezeld van een (hulp)officier van justitie maar indien nodig ook met de slotenmaker, politie, een IT-team en andere medewerkers om beslag te leggen op bijvoorbeeld de server, telefoons en papieren administratie. De inbeslaggenomen bescheiden worden vervolgens opgeslagen door een (derde) partij die is gehouden aan geheimhouding. De eiser mag deze bescheiden pas inzien als de rechter zich heeft gebogen over (o.m.) de vraag of de eiser een rechtmatig belang heeft bij de afgifte ervan.

Het moge duidelijk zijn dat bewijsbeslag op veel manieren een ingrijpende exercitie is. Een succesvol bewijsbeslag kan het verschil maken tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Daarnaast is het een doeltreffend middel gebleken om een minnelijke oplossing te bereiken omdat partijen eerder in staat zijn (al dan niet vrijwillig) hun rechtspositie te bepalen. Het is daarom goed om op de hoogte te zijn van de mogelijkheid tot het leggen van bewijsbeslag. Dat geldt evenzeer voor degene bij wie het beslag zou kunnen worden gelegd. Door de bevestiging van de Hoge Raad van 13 september jl. zou het bewijsbeslag weleens een hoge(re) vlucht kunnen nemen.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. I. Kriens of een van de andere advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies