BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wijzigingen in het consumentenrecht

Blogs 02 June 2014

Als gevolg van de implementatie van de Europese Richtlijn Consumentenrechten wordt de regelgeving voor overeenkomsten met consumenten gewijzigd. De nieuwe regels zien op de verkoop aan consumenten in een winkel, op afstand (via onder andere internet en telefoon) en buiten verkoopruimten (bijvoorbeeld colportage). Het doel van de wijzigingen is het verbeteren van zowel de consumentenbescherming als de werking van de Europese interne markt.

Inwerkingtreding
De nieuwe regels worden van kracht op 13 juni 2014 en gelden voor overeenkomsten die op of na deze datum zijn gesloten. Op eerder gesloten overeenkomsten blijft de huidige regelgeving van toepassing.

Precontractuele informatieplicht
Een gevolg van de nieuwe regelgeving is dat de precontractuele informatieplicht wordt uitgebreid. Voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst op afstand met een consument moet informatie over onder andere de belangrijkste kenmerken van het product, de prijs, de kosten en het herroepingsrecht worden verstrekt. De gevolgen van een schending van de informatieplicht kunnen verstrekkend zijn. Indien de consument bijvoorbeeld niet goed is geïnformeerd over het herroepingsrecht, kan dat tot gevolg hebben dat de termijn voor herroeping wordt verlengd tot een jaar. Daarnaast is de consument in dat geval na herroeping niet aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering en hoeft ook niet betaald te worden voor al geleverde diensten. Voor elektronisch contracteren gelden aanvullende informatieplichten.

Herroepingstermijn
De herroepingstermijn bij overeenkomsten met consumenten op afstand wordt verlengd van zeven dagen naar veertien dagen. De termijn begint pas te lopen op het moment dat de consument alle producten uit een bestelling heeft ontvangen. Ondernemers kunnen gebruik maken van een modelformulier voor consumenten die het herroepingsrecht willen uitoefenen.

Elektronische bestelprocedure
Aan de elektronische bestelprocedure worden aanvullende eisen gesteld. De belangrijkste daarvan is dat een aanbod niet moet kunnen worden aanvaard dan nadat de consument op een niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk is gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Consumenten moeten bij een elektronische bestelling dus expliciet bevestigen dat zij begrijpen dat zij ergens voor moeten betalen.

Energie
Ten aanzien van de levering van energie gelden specifieke regels. Levering van energie tijdens de bedenktijd kan bijvoorbeeld alleen plaatsvinden op uitdrukkelijk verzoek van de consument, in de vorm van een schriftelijke verklaring.

Conclusie
De hiervoor beschreven wijzigingen zijn gebaseerd op een kleine greep uit de veranderende regels. De nieuwe regelgeving is veelomvattend en kan bij niet-naleving verstrekkende gevolgen hebben.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies