BASE Advocaten - The Litigation Firm

Bitcoins: nieuw geld of ruilmiddel?

Blogs 13 October 2014

De virtuele of alternatieve valuta Bitcoin is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. De ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor deze bijdrage waarin ik enkele aspecten van Bitcoins nader zal belichten.

Achtergrond
In 2009 – op het hoogtepunt van de economische crisis - is het idee voor de introductie van Bitcoins allereerst gelanceerd in een essay geschreven onder het pseudoniem “Satoshi Nakamoto”. In dit essay werd een meerzijdig virtual currency scheme gepresenteerd met als eenheid de Bitcoin. De voornaamste gedachte achter de ontwikkeling en introductie van Bitcoins was dat het voor gebruikers mogelijk gemaakt moet worden om anoniem en zonder kosten betalingen aan elkaar te verrichten zonder tussenkomst van derden (denk daarbij bijvoorbeeld aan banken). Bitcoins voorzien in deze behoefte.

Recentelijk heeft de populariteit van Bitcoins een vlucht genomen. Thans kan al op diverse plaatsen gebruik gemaakt worden van Bitcoins, zoals op de site Thuisbezorgd.nl, waar Bitcoins als betaalmiddel worden geaccepteerd. De toenemende populariteit en het gebruik van Bitcoins heeft er ook toe geleid dat ook toezichthouders en overheden zich meer en meer zijn gaan afvragen hoe zij moeten omgaan met deze digitale munt. Allereerst zal ik hierna ingaan op de vraag hoe Bitcoins gekwalificeerd kunnen worden.

Kwalificatie van Bitcoins
Bitcoins zijn digitale (virtuele) valuta gebaseerd op cryptografie, waarbij iedere Bitcoin bestaat uit een unieke, digitaal versleutelde code. De Bitcoins kunnen worden opgeslagen in een digitale portemonnee, ook wel Bitcoin-wallet genoemd. Van virtuele valuta bestaan dus geen munten of bankbiljetten die ook daadwerkelijk fysiek in een portefeuille bewaard kunnen worden. Bitcoins worden thans nog niet beschouwd als een wettig betaalmiddel. Daarmee zijn de eerste verschillen met ‘gewone’ valuta zoals de EURO gegeven. Daarnaast is kenmerkend voor Bitcoins dat deze digitale munt niet is uitgegeven door een centrale instantie en (nog) niet door de overheid is gereguleerd.

In een recente uitspraak van de rechtbank te Overijssel is bevestigd dat een Bitcoin geen geld is in de zin van Afdeling. 6.1.11 BW. Hoewel de digitale munteenheid volgens de rechter wel overeenkomsten vertoont met wettige betaalmiddelen, zijn er toch essentiële verschillen volgens de rechtbank. Bitcoins worden volgens de huidige opvattingen dus niet als geld aangemerkt, wel kunnen Bitcoins gezien worden als ruilmiddel. Daarbij hebben Bitcoins feitelijk dezelfde status als bijvoorbeeld goud en zilver.

Financiële instellingen en toezichthouders terughoudend
Vanuit de bancaire wereld zwelt de kritiek op het gebruik van Bitcoins aan. Zo hebben enkele banken reeds aangegeven niet mee te willen werken aan het faciliteren van Bitcoin handel vanuit ethisch oogpunt. Ook heeft de Europese Bankenautoriteit in een advies kenbaar gemaakt dat banken maar beter niet in cryptovaluta, zoals Bitcoins kunnen handelen. Voornaamste punt van kritiek is dat er geen toezicht is van de overheid op het gebruik van Bitcoins, en dat virtuele munteenheden in algemene zin kunnen worden gebruikt voor criminele activiteiten. Ondanks de aanzwellende kritiek zijn er ook minder negatieve geluiden te horen. Zo heeft de Fed zich mild positief over de cryptomunt uitgelaten en Bitcoins ‘een mogelijke zegen voor de economie’ genoemd. De Fed meent dat Bitcoins voorlopig nog geen bedreiging voor het bankenstelsel zijn, omdat de koers van Bitcoins nog erg volatiel is en er nog te veel zorgen om de veiligheid zijn. Zo worden gebruikers blootgesteld aan een aantal risico’s zoals veiligheidsrisico’s (er is geen centrale partij die toezicht houdt) en gebruikersrisico’s (de integriteit van de transacties is niet gewaarborgd door blootstelling aan ICT-risico’s).

Afronding
De opkomst van Bitcoins is een interessante ontwikkeling en zal door BASE met interesse worden gevolgd. Op dit moment kunnen Bitcoins nog niet gezien worden als een volwaardig alternatief voor het huidige geld. Evenwel zijn Bitcoins een belangwekkend ruilmiddel. Het is afwachten hoe banken, overheden en/of toezichthouders om zullen gaan met het verschijnsel Bitcoins. Mocht u vragen hebben of advies willen over Bitcoins, neem dan contact op met mr. drs. M. Sweerts .

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies