BASE Advocaten - The Litigation Firm

Inzage van bestuurder in administratie failliete vennootschap op grond van artikel 6 EVRM ("equality of arms")

Blogs 20 January 2015

Het komt steeds vaker voor dat een partij van een wederpartij openlegging van stukken vordert voor het verzamelen van bewijs (exhibitie). Zo'n exhibitievordering wordt veelal gebaseerd op artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), op grond waarvan – kort gezegd – een partij die daarbij rechtmatig belang heeft op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij partij is, kan vorderen van degene die over deze bescheiden beschikt.

In haar arrest van 9 oktober 2014 koos het Gerechtshof Den Bosch (hierna: Hof) echter voor een bijzondere andere grondslag om exhibitie van administratie te bevelen. Waar ging het in deze uitspraak om? Een oud-bestuurder was vanaf de oprichting in juni 2000 tot juni 2002 bestuurder van vennootschap X. Deze vennootschap werd enkele maanden na het vertrek van de bestuurder failliet verklaard. Vierenhalf jaar later stelt de faillissementscurator een vordering in tegen de oud-bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid wegens onbehoorlijke taakvervulling. De oud-bestuurder reageert op deze aansprakelijkheidsstelling door (onder meer) een (incidentele) exhibitievordering in te stellen op grond van artikel 843a Rv (voornoemd), waarin hij (1) inzage van specifieke documenten vordert en (2) onvoorwaardelijke inzage in de administratie vordert over de periode dat hij bestuurder van de vennootschap is geweest. De rechtbank wijst deze exhibitievordering van de oud-bestuurder af vanwege gebrek aan het rechtmatig belang – een vereiste onder artikel 843a Rv – omdat de oud-bestuurder volgens de rechtbank ook zonder deze inzage in staat is geweest om zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid te verweren bij conclusie van antwoord. In hoger beroep schaart het hof zich deels achter dit oordeel en overweegt dat een vordering op grond van artikel 843a Rv niet kan slagen ten aanzien van de gevorderde specifieke documenten.

Toch meent het hof dat de oud-bestuurder recht heeft op inzage in de volledige administratie van de vennootschap over de periode dat hij bestuurder is geweest. Het Hof motiveert deze toewijzing met een beroep op artikel 6 EVRM en het daaraan inherente beginsel van “equality of arms”. Door inzage in de administratie, zo meent het hof, krijgt de oud-bestuurder bewijsrechtelijk gezien een meer met de curator vergelijkbare positie.

Een exhibitieveroordeling op grond van artikel 6 EVRM is opvallend. De vraag is of deze uitspraak partijen voorziet in de mogelijkheid om zich onder bepaalde omstandigheden mede op artikel 6 EVRM te baseren als grondslag voor een vordering tot het verschaffen van inzage in bescheiden. De praktijk zal moeten uitwijzen of de uitspraak van het hof Den Bosch navolging krijg en bij (een mogelijke) cassatie stand houdt.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande dit artikel, neemt u dan contact op met mr. R.T. de Weijer of een van de andere advocaten van de sectie ondernemingsrecht.

More information

Return

The Litigation firm

Solving your problem, so that you can continue with your business. That is what it is all about. It is our profession and our passion to make a business dispute or employment dispute manageable and to solve it. Sometimes we are able to do this by staying invisible by casebuilding the best file possible for and together with you behind the scenes. Being diplomatic where possible and aggressive where needed. And sometimes, full-on litigating is unavoidable. Because limits have been reached, because the other party remains unwilling to come to a constructive amicable solution, or because it may be important for your market reputation to draw a line.

Tailor-made service is key in the handling of each case. Because we are doing it together, lawyer and client. We invest in the mutual cooperation and we look in depth at your company and your market. BASE makes clear choices out of strength, because we only want to do what we are really good at and because you are simply counting on added-value. Therefor our practice focuses on Corporate & Commercial Litigation and Employment law.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

At BASE Advocaten we practice the litigation- and dispute resolution practice at the highest level. We advise and assist domestic- and foreign clients in their vital business disputes. Disputes within the company, directors’ liability, shareholders disputes, disputes concerning commercial contracts, acting against (or for) financial institutions about duty of care-disputes and professional liability disputes. These are just some examples. Click below for further information.

Read more

Employment law

BASE Advocaten provides topspecialists in Employment law. We act on behalf of employers (both domestic and foreign), individual directors/employees, and works councils. On a daily basis we advise and litigate on matters regarding (for example) the termination of employment, reorganizations, employment terms and conditions, disciplinary measures, employee participation and employer’s liability. Click below for further information.

Read more
Partner of
logo Erasmus
Friend of
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actual detail - BASE Advocaten
We use cookies to improve your experience on our website, for statistical purposes, and to give you access to our social media.
By using this website or by clicking 'agree', you agree to our use of cookies.
Accept cookies Reject cookies