BASE Advocaten - The Litigation Firm

Arbeidsrecht

17/02
2022
De afgelopen weken is veel gezegd en geschreven over seksuele intimidatie op de werkvloer. Van seksuele intimidatie is sprake bij gedrag met een seksuele connotatie dat als... Lees meer
06/01
2022
Over bovenstaande vraag heeft het gerechtshof Den Haag zich op 28 december 2021 uitgelaten in een zaak die door de vereniging Vakorganisatie Onafhankelijk RET-personeel ("VOR")... Lees meer
29/06
2021
Met oudere werknemers afspraken maken over uitdiensttreding onder toekenning van een vergoeding kan de werkgever duur komen te staan. De belastingdienst hanteert namelijk een... Lees meer
21/06
2021
Werkgevers krijgen wel eens te maken met ziekmeldingen zonder dat aanvankelijk sprake is van ziekte. Gedacht kan worden aan een werkplek die niet geschikt is voor de werknemer.... Lees meer
03/06
2021
Gisteren is door werkgevers en vakbonden het Advies Arbeidsmarkt gepresenteerd. Dit advies is in de SER tot stand gekomen en is gericht aan het nieuw te vormen kabinet om ter... Lees meer
22/04
2021
Werknemers schijnen steeds meer stress te ervaren doordat zij het gevoel hebben altijd aan te moeten staan en direct te moeten reageren op e-mails/berichten. Dat we met z'n... Lees meer
16/04
2021
Vanwege corona werken steeds meer mensen thuis en de verwachting is dat thuiswerken ook in de toekomst vaker zal voorkomen. Veel werkgevers gaan daarom over tot het opstellen... Lees meer
13/04
2021
De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), die met ingang van 1 juli 2021 in werking treedt, beoogt de regeling voor bestuur en toezicht bij verschillende soorten... Lees meer
23/02
2021
Door recente rechtspraak kan (wederom) verwarring zijn ontstaan over de toets die de kantonrechter moet hanteren wanneer om vervangende toestemming wordt gevraagd. Deze... Lees meer
26/01
2021
In het Financieel Dagblad staat vandaag (26 januari 2021) een artikel met de kop "Werkgever mag relschopper niet de laan uitsturen". Deze kop wekt ten onrechte de suggestie dat... Lees meer
22/01
2021
Eerder berichtten wij u over het verval van de maatregel over de vaste onbelaste reiskostenvergoeding bij thuiswerken per 1 januari 2021. In december 2020 heeft het kabinet... Lees meer
19/01
2021
Momenteel geniet de bestuurder van een stichting meer ontslagbescherming dan een bestuurder van een NV of BV. Met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht... Lees meer
20/11
2020
In mei 2020 maakte staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bekend dat werkgevers in 2020 in het kader van de coronacrisis de vaste reiskostenvergoedingen onbelast mochten... Lees meer
13/10
2020
Alle rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen, zoals in de zorg, het onderwijs, overheidsgebouwen en de cultuur- en sportsector, moeten per 1 juli 2021 zijn gesloten... Lees meer
30/09
2020
In mei van dit jaar heeft BASE Advocaten ondernemers een steuntje in de rug geboden door haar Stappenplan Reorganisatie beschikbaar te stellen. Inmiddels is de tweede golf... Lees meer
11/09
2020
Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans ("Wab") per 1 januari 2020 is in het ontslagrecht een nieuwe ontbindingsgrond geïntroduceerd: de zogenoemde... Lees meer
28/08
2020
Op 1 oktober 2020 eindigt de NOW 2.0, het huidige steunpakket van de overheid die bedoeld is om werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met substantieel... Lees meer
30/07
2020
Eerder heeft BASE Advocaten een uitgebreid Stappenplan Reorganisatie beschikbaar gesteld. Eén van de stappen uit het stappenplan is het in kaart brengen welke... Lees meer
01/07
2020
Door de invoering van de Wet invoering extra geboorteverlof ("WIEG") hebben partners sinds 1 januari 2019 in plaats van twee dagen betaald geboorteverlof recht op eenmaal de... Lees meer
24/06
2020
Ondanks dat veel coronamaatregelen inmiddels zijn versoepeld, blijft voorlopig het uitgangspunt dat werknemers zoveel mogelijk thuis moeten werken. Vorige week oordeelde de... Lees meer
1 - 8  > >>

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Arbeidsrecht - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord