BASE Advocaten Rotterdam

De positie van de bestuurder

Omdat de statutaire bestuurder naast zijn vennootschapsrechtelijke betrekking vaak ook een arbeidsovereenkomst heeft, kan het arbeidsrecht ook op hem/haar van toepassing zijn. De positie van de statutaire bestuurder wijkt echter op belangrijke onderdelen af van de positie van de reguliere werknemer. Zo is het ontslagtraject van een statutaire bestuurder anders als gevolg van het feit dat het arbeidsrechtelijke ontslag verbonden zal zijn aan het vennootschapsrechtelijke ontslag. BASE Advocaten heeft veel ervaring met dergelijke trajecten en kan hierdoor een dergelijk traject zeer zorgvuldig begeleiden, zowel aan de zijde van de onderneming als aan de zijde van de bestuurder.

Wet Normering Topinkomens

Daarnaast is op veel bestuurders in de publieke en de semipublieke sector de Wet Normering Topinkomens (WNT) van toepassing. Deze wet stelt niet alleen grenzen aan de hoogte van het salaris van een ’topfunctionaris’, maar ook aan de hoogte van eventuele ontslagvergoedingen. Vanaf de totstandkoming van de WNT adviseert BASE Advocaten zorginstellingen én individuele bestuurders over de uitwerkingen van de WNT en procederen de advocaten van BASE over geschillen die daarover zijn ontstaan.

Vragen over De positie van de (statutaire) bestuurder

Mocht u vragen hebben, advies willen of bijstand nodig hebben aangaande dit onderwerp, neemt u dan contact op met de sectie Arbeidsrecht.

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Nieuws

17/08
2021
De waarheid verzwijgen is goud begraven. Die uitdrukking kan ook opgaan in civiele procedures, zo toont een recente uitspraak van de Hoge Raad die aanleiding geeft voor een...
Lees meer
09/08
2021
Afgelopen december schreef ik al over het kort geding over een overnamecontract tussen Corendon en Sunweb (zie " COVID-19 en commerciële contracten: een voorbeeld uit de...
Lees meer
29/06
2021
Met oudere werknemers afspraken maken over uitdiensttreding onder toekenning van een vergoeding kan de werkgever duur komen te staan. De belastingdienst hanteert namelijk een...
Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
De positie van de bestuurder - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord