BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering: Hoge Raad acht gedwongen splitsing van netbeheerders niet in strijd met Europees recht

Blogs 10 juli 2015

Op 26 juni 2015 wees de Hoge Raad hetlangverwachte arrest over de verbindendheid van de Wet onafhankelijk netbeheer ("Splitsingswet"). De Splitsingswet beoogt met het zogenaamde 'groepsverbod' beheerder van energienetten volledig te ontvlechten van concerns waarin ook energieproducenten, leveranciers en handelaren onderdeel van uitmaken. Energiemaatschappijen Essent, Eneco en Delta vochten de gedwongen splitsing eerder met succes aan met het argument dat de wet in strijd zou zijn met Europees recht. De gedwongen splitsing zou volgens Essent, Eneco en Delta het vrij verkeer van kapitaal en de vrijheid van vestiging binnen de Europese Unie aantasten. In 2010 werd de Splitsingswet om die reden nog onverbindend verklaard door het gerechtshof Den Haag. Nadat het Europees Hof van Justitie al bepaalde dat de Splitsingswet wel met Europees recht verenigbaar kan zijn, heeft de Hoge Raad met zijn arrest van 26 juni 2015 nu definitief geoordeeld dat de Splitingswet niet in strijd is met Europees recht en de uitspraak van het hof Den Haag vernietigd.


Voor Essent is de strijd tegen gedwongen splitsing hiermee ten einde gekomen. Eneco en Delta hebben zich nog op be-roepen op artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat een ieder het recht geeft op het ongestoord genot van zijn eigendom. Hierover liet het gerechtshof zich eerder niet uit. De zaken van Eneco en Delta zijn daarom verwezen naar het gerechtshof om ook deze laatste strohalm van Eneco en Delta te beoordelen.

Mocht u vragen hebben of advies willen aangaande het onderwerp van dit artikel, neemt u dan contact op met mr. M.A. de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord