BASE Advocaten - The Litigation Firm

TV- en radio interview met advocaat Rob Sies over beleid topinkomens zorg gemeente Rotterdam

Nieuws 14 oktober 2015

De gemeente Rotterdam wenst de landelijk geldende norm op 1 januari 2016 voor alle topfunctionarissen in de zorg direct in te laten gaan. De zorginstelling die zich daar niet aan houdt ontvangt minder subsidie van de gemeente. In de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, beter bekend als de WNT, is juist voorzien in een geleidelijke invoering van deze norm voor reeds bestaande dienstverbanden. Dit is geregeld in het overgangsrecht.

Dat overgangsrecht is opgenomen in de wet om te voorkomen dat de normstelling strijdig zou zijn met Europees recht. De gemeente Rotterdam wijkt nu bewust af van de WNT. De WNT voorziet echter niet in deze decentrale mogelijkheid. Eerder heeft de gemeente Eindhoven dit pad ook willen bewandelen, maar is daarin ‘teruggefloten’ door de Raad van State. De Raad van State heeft in die kwestie geoordeeld dat de gemeente Eindhoven niet via het subsidie-instrument inkomenspolitiek mocht bedrijven. Dat is namelijk voorbehouden aan de Rijksoverheid.

Bekijk het videofragment


Beluister het geluidsfragment


Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord