BASE Advocaten - The Litigation Firm

Hoge Raad: wettelijke handelsrente geldt niet voor schadevergoeding wegens ontbinding handelsovereenkomst

Blogs 04 februari 2016

De wettelijke handelsrente is rond de millenniumwisseling geïntroduceerd in ons Burgerlijk Wetboek om betalingsachterstanden in het professioneel handelsverkeer terug te dringen. Sinds die tijd is er veel geschreven en geprocedeerd over de vraag wanneer de wettelijke handelsrente van toepassing is in plaats van de gewone wettelijke rente. In zijn arrest van 16 januari 2016 heeft de Hoge Raad dit verder verduidelijkt.

Gewone wettelijke rente vs. wettelijke handelsrente: het verschil

In de systematiek van ons Burgerlijk Wetboek scheelt het slechts een enkele letter. Waar de gewone wettelijke rente is geregeld in artikel 6:119 BW, vinden we de wettelijke handelsrente terug in artikel 6:119a BW. De keuze voor één van de twee instrumenten maakt echter een wereld van verschil.
De toepasselijkheid van de wettelijke handelsrente is beperkt tot, de naam zegt het al, handelstransacties. Het gaat dan om overeenkomsten waarbij tenminste één professionele partij betrokken is en waarbij tegenover een verplichting iets te geven of te doen (denk aan de levering van een product), een baat (denk aan de betaling van een koopsom) staat. Indien de regeling van wettelijke handelsrente van toepassing is, dan doet een schuldeiser er goed aan deze te vorderen. Waar de gewone wettelijke rente doorgaans de 3% niet overstijgt, schommelt de wettelijke handelsrente rond de 8%.

Arrest Hoge Raad

In het hierboven genoemde arrest van de Hoge Raad gaat het om een overeenkomst tot koop en levering van een zogenaamde rupskraan. Tussen partijen ontstaat een geschil over de voldoening van de koopsom, waarna de leverancier van de kraan de koopovereenkomst ontbindt. In het kort vordert de leverancier een schadevergoeding in de vorm van misgelopen winst op de verkoop, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente. Het arrest van de Hoge Raad gaat over het toepassingsbereik van de wettelijke handelsrente. De kernvraag is of de wettelijke handelsrente wel van toepassing is op een vordering tot schadevergoeding na ontbinding van een handelsovereenkomst. Ondanks dat de koop en levering van de kraan in deze zaak kan worden aangemerkt als handelstransactie, oordeelt de Hoge Raad van niet. De wettelijke handelsrente is volgens de Hoge Raad namelijk alleen verschuldigd ingeval van niet tijdige betaling van een geldsom die voortvloeit uit een handelsovereenkomst. In deze zaak wordt echter een vordering tot schadevergoeding (in de zin van misgelopen winst) ingesteld. Een dergelijke vordering valt volgens de Hoge Raad onder het systeem van de gewone wettelijke rente.

Nakoming of ontbinding?

Voor de praktijk is dit een belangrijke overweging. Indien een partij zich in een handelsconflict gesteld ziet voor de keuze tussen een vordering tot nakoming of tot ontbinding van de overeenkomst, dan kan het wel of niet kunnen vorderen van wettelijke handelsrente een belangrijk aspect zijn om mee te wegen.

Heeft een eiser alleen wettelijke handelsrente gevorderd terwijl die niet van toepassing is en geen afzonderlijke vordering ingesteld tot vergoeding van de gewone wettelijke rente? De Hoge Raad bevestigt dat dit geen enkel probleem is. Wie het meerdere vordert, vordert namelijk ook het mindere. Een rechter kan in een dergelijk geval dus altijd de gewone wettelijke rente toekennen. Let wel: andersom geldt dit niet. Wanneer een partij dus niet expliciet de wettelijke handelsrente vordert, dan kan een rechter niet eigenhandig tot toekenning daarvan overgaan.

Slot

Een partij die zich gesteld ziet voor de keuze tussen nakoming of ontbinding van een handelsovereenkomst dient er dus rekening mee te houden dat op een schadevergoeding wegens de ontbinding geen hoge wettelijke handelsrente van toepassing is, maar slechts de lagere gewone wettelijke rente. Mocht u voor een dergelijke keuze staan of anderszins vragen hebben over dit artikel, neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord