BASE Advocaten - The Litigation Firm

“Duck bedreigd” - Dreiging met de executie van een vonnis kan onrechtmatig zijn

Blogs 11 april 2016
Indien u een geschil bij de rechter wint, wilt u dat het vonnis wordt uitgevoerd. Logisch. Als een wederpartij niet vrijwillig aan de veroordeling voldoet, kunt het vonnis executeren (niet uw wederpartij). Hoe? U laat het vonnis door een deurwaarder betekenen waarmee de executie formeel start. Zeker als een veroordeling is versterkt met dwangsommen, zal een (verstandige) wederpartij in de regel aan een vonnis voldoen. Er schuilt echter wel een risico in deze gang van zaken. Indien de wederpartij vervolgens in hoger beroep alsnog gelijk krijgt, dan hebt u door de dreiging met de executie onrechtmatig gehandeld en bent u schadeplichtig. Dat is vaste rechtspraak.
 

Recent heeft de Hoge Raad verduidelijkt wanneer sprake is van "dreigen met executie" (HR 1 april 2016 ECLI:NL:HR2016:542). Van dreigen is volgens de Hoge Raad al sprake door het laten betekenen van het vonnis door een deurwaarder. Daarmee wordt immers al aangegeven dat men nakoming van het vonnis verwacht.

In de specifieke casus was Duck (in dit geval een vennootschap) veroordeeld een verdieping van een gebouw te verwijderen op last van een dwangsom. Duck ging in hoger beroep bij het hof, maar ondertussen betekende eiser het vonnis (waarmee de executie dus formeel startte). Duck vroeg het hof vervolgens om die tenuitvoerlegging te schorsen, maar begon tegelijkertijd al wel met het slopen van de verdieping. Enige tijd later schorste het hof de tenuitvoerlegging en vervolgens vernietigde het ook het vonnis van de rechtbank. Duck was dus voor niks begonnen met slopen. Duck sprak daarom de eiser aan voor de schade die hij hierdoor had geleden.

Opvallend is dat het hof de vordering van Duck afwees omdat het vond dat hij voordat hij ging slopen contact had moeten opnemen met eiser. Juist omdat hij een schorsingsprocedure was begonnen. Dat vond geen genade bij de Hoge Raad. Als je als eiser een vonnis laat betekenen, voldoet dat als dreigen. De eiser verlangt dan immers nakoming en dan is het in beginsel te verwachten dat een wederpartij start met nakomen. Die hoeft dan niet, zoals het hof vond, eerst te bellen om te zeggen dat hij dat gaat doen, maar het oneens is met het vonnis. Volgens de Hoge Raad had het eerder op de weg van eiser gelegen om te bellen met Duck en te overleggen hoe om te gaan met de gelijktijdige executie en schorsing. Eiser was dus wel aansprakelijk voor de schade van Duck.

Heeft u vragen over de executie van een vonnis? Neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord