BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wat als woorden niet duidelijk zijn?

Blogs 02 mei 2016
Over de uitleg van contracten wordt veel geprocedeerd. Bij het sluiten van een contract lijkt alles nog duidelijk, totdat er een geschil ontstaat en partijen tegengestelde belangen krijgen. Woorden zijn dan ineens niet meer zo duidelijk en zie daar: het geschil is geboren.
 
 

Als het gaat om de uitleg van contracten is er één standaardarrest van de Hoge Raad, het al weer 35 jaar oude Haviltex (1981). Hierin heeft de Hoge Raad bepaald dat het bij de uitleg van een overeenkomst niet zo zeer aankomt op de letterlijke tekst ervan, maar veeleer op de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen. Anders gezegd: wat hebben partijen bedoeld met wat er staat?

Doet de letterlijke tekst niet meer ter zake dan? Op zich wel. Met name bij commerciële contracten die tot stand zijn gekomen met behulp van professionals komt groot gewicht toe aan de taalkundige betekenis van het contract ("wat staat er?"), maar doorslaggevend blijft uiteindelijk de Haviltex-maatstaf ("wat is er bedoeld?"). Dit besliste de Hoge Raad in Lundiform/Mexx (2013).

November vorig jaar heeft de Hoge Raad het belang van de Haviltex-maatstaf nogmaals bevestigd. In een geschil rondom een echtscheiding verdedigden de man en de vrouw, niet heel verassend, ieder een tegengestelde uitleg van een bepaling in de verdelingsovereenkomst. Omdat voor beide iets was te zeggen, vond het hof Haviltex ongeschikt en sloot zij aan bij de letterlijke tekst van de bepaling (wat gunstig was voor de vouw). Niet goed, aldus de Hoge Raad. De rechter moet de inhoud van een overeenkomst aan de hand van Haviltex vaststellen – ook ingeval partijen ieder een andere (op zich verdedigbare) uitleg aanhangen. De rechter moet onderzoek doen naar de intentie van partijen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst (HR 13 november 2015, ECLI:NL:HR:2015:3303). Kortom: Haviltex.

Hoe vindt de rechter die partijbedoeling? De bedoeling kan de rechter "vinden" in de omstandigheden van het geval. Bijvoorbeeld in eerdere conceptteksten van de betreffende bepaling, of in getuigenverklaringen, of door te kijken hoe partijen in het verleden uitvoering hebben gegeven aan de bepaling. Het is aan de partijen om de rechter daarbij te helpen (in de door hen gewenste richting).

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Joris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord