BASE Advocaten - The Litigation Firm

Conservatoir beslag op bankrekeningen binnen de EU wordt eenvoudiger en efficiënter

Blogs 18 mei 2016
Het wordt voor Nederlandse schuldeisers eenvoudiger om conservatoir beslag te leggen op bankrekeningen binnen de EU. Recent is hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is de uitvoering van de Verordening Europees bankbeslag (nr. 655/2014).
 

Doel

De Verordening heeft ten doel de procedure voor het leggen van conservatoir beslag in grensoverschrijdende gevallen te vereenvoudigen. Op dit moment moeten Nederlandse schuldeisers nog naar de rechter van het EU-land waar de bankrekening wordt gehouden. Dat is omslachtig. Zodra de Verordening in werking treedt (op 18 januari 2017) kunnen schuldeisers hiervoor naar de Nederlandse rechter. Indien de rechter een beslagbevel afgeeft, kan het beslag in het buitenland worden gelegd (via een deurwaarder).

Consument

Is uw schuldenaar een consument in een andere lidstaat, dan zult u toch naar de rechter in die lidstaat moeten om bankbeslag te leggen. U kunt op basis van de Verordening namelijk niet bij de Nederlandse rechter verlof krijgen om ten laste van een consument in Italië onder zijn bank (in Italië) beslag te leggen. Andersom kunnen Italiaanse schuldeisers evenmin verlof vragen in Italië om op uw ABN rekening in Rotterdam beslag te leggen (voor zover u consument bent). Dat is ook wel een geruststelling.

Verschillen met Nederlands beslagrecht

Op basis van het Nederlandse recht heeft de rechter de bevoegdheid om conservatoir beslag toe te staan onder de voorwaarde dat er door de schuldeiser zekerheid wordt gesteld. In de praktijk maken rechters nauwelijks gebruik van deze mogelijkheid. Dat is anders op grond van de Verordening. Daar is de schuldeiser verplicht zekerheid te stellen als hij een verzoek indient om een beslagbevel (voorafgaand aan de bodemprocedure). Een ander belangrijk verschil is dat op grond van de Nederlandse regelgeving beslag wordt gelegd op kort gezegd het gehele banksaldo van de schuldenaar, terwijl op grond van de Verordening alleen beslag wordt gelegd voor de hoogte van de vordering (en wordt dus niet het hele saldo geblokkeerd). Op grond van de Verordening zal de schuldeiser de rechter ervan moeten overtuigen dat er een dringende behoefte bestaat aan een bevel tot conservatoir beslag én dat zijn vordering tegen de schuldenaar waarschijnlijk gegrond wordt verklaard. De verwachting is dat deze toets strikter zal zijn dan bij het Nederlandse bankbeslag. In de Verordening zijn ook rechtsmiddelen tegen een beslagbevel geregeld. De schuldenaar kan in beroep tegen het verlof om beslag te leggen. Dat kan onder het Nederlandse bankbeslag niet. De schuldenaar rest dan "slechts" een opheffings-kortgeding tegen het gelegde beslag.

Bank onbekend?

Nieuw is bovendien dat de schuldeiser bij de rechter een verzoek om rekeninginformatie kan indienen als hij niet bekend is met de bankrekening van de schuldenaar. Bij dit verzoek moet de schuldeiser dan wel vermelden waarom hij van mening is dat de schuldenaar een of meerdere rekeningen bij een bank in een bepaalde lidstaat aanhoudt. De rechter zal moeten oordelen of het verzoek voldoende onderbouwd is. Als de rechter dat vindt, stuurt hij het verzoek aan de informatie-instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging (bijv. de deurwaarder in Duitsland). Deze "informatie-instantie" dient vervolgens door middel van alle beschikbare middelen in zijn lidstaat de rekeninginformatie zien te verkrijgen.

De Verordening kent nog meer nieuwigheidjes (zoals video-conferencing met de rechter), beslagformulieren en (kortere) beslistermijnen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Joris Arts, Sanne Geldof of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord