BASE Advocaten - The Litigation Firm

Franchisenemer baalt van exploitatieprognoses?

Blogs 11 juli 2016

Bij het aangaan van een franchise overeenkomst wordt vaak door franchisegever een exploitatieprognose verstrekt. Wat als de exploitatie van de franchisenemer vervolgens tegenvalt? Kan de franchisegever dan aangesproken worden? Recent oordeelde de rechtbank Zeeland-West-Brabant hierover (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:3723).

Wat speelde er?
Twee franchisenemers exploiteerden een fietsenwinkel en waren aangesloten bij franchiseorganisatie Biretco (o.a. bekend van Profile 'de Fietsspecialist' en Fietswereld). De franchisenemers stelden dat de Birecto hen voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomsten te rooskleurige exploitatieprognoses zou hebben verstrekt. Birecto zou ongefundeerde en onjuiste benchmarks hebben gebruikt. De procedure liep niet goed af voor de franchisenemers.

Verstrekken prognoses?
Belangrijk: er rust op een franchisegever in principe geen informatieplicht. Hij hoeft geen cijfers of prognoses te verschaffen. Maar, als de franchisegever wel prognoses verstrekt, dan dienen die deugdelijk te zijn en moet franchisegever instaan voor de juistheid van de gegevens die daaraan ten grondslag liggen. Het verstrekken van (te) rooskleurige prognoses zonder daaraan ten grondslag liggend (deugdelijk) onderzoek kán onrechtmatig zijn indien de franchisegever wist dat de prognoses fouten bevatten en dit niet heeft meegedeeld. Het kan ook leiden tot een geslaagd beroep op dwaling en daarmee van een vernietiging van de franchiseovereenkomst. Let wel, het enkele niet halen van bepaalde exploitatieprognoses is hiervoor (uiteraard) niet genoeg. Dat is afhankelijk van veel factoren zoals het ondernemerschap van de franchisenemer (bijv. in- en verkoopbeleid, kortingsbeleid etc.). Iedere franchisenemer draagt zijn eigen ondernemersrisico. Bovendien moet een franchisenemer een kritische houding aannemen ten opzichte van de cijfers die hem worden voorgehouden (eigen onderzoek). Een franchisenemer moet van goeden huize komen wil hij de franchisegever kunnen aanspreken op afgegeven prognoses.

Rechtbank: verwijten niet concreet genoeg
Voor de rechtbank Zeeland verweerde de franchisegever zich met de stelling dat voor zover hij al prognoses zou hebben afgegeven, die prognoses nog geen garantie inhielden voor het halen van bepaalde resultaten. Het betrof slechts een voorspelling, gebaseerd op (onder meer) historische cijfers. Voor zover prognoses niet zijn uitgekomen, zou dat bovendien te wijten zijn aan franchisenemers zelf. De rechtbank oordeelde dat het verwijt van de franchisenemers te algemeen was. De gepresenteerde cijfers en kengetallen bevatten volgens de rechtbank geen garantie dat de gepresenteerde winstmarges ook gehaald worden. Kennelijk was door franchisenemers slechts in algemene bewoordingen verwijten gemaakt. Dat is onvoldoende. Franchisenemers hadden hun verwijten moeten concretiseren. Ook speelde mee dat bij de financieringsaanvragen gebruik is gemaakt van door franchisenemers zelf aangeleverde gegevens. Daarvoor kon de franchisegever niet verantwoordelijk worden gehouden.

Het is een constante lijn in de jurisprudentie: een franchisenemer dient kritisch te zijn bij het aangaan van een franchiseovereenkomst. Hij zal juist vooral zelf onderzoek moeten doen, ook naar eventueel door de franchisegever gepresenteerde cijfers. De eerder dit jaar gepresenteerde Nederlandse Franchise Code bevat wel een expliciete informatieplicht voor de franchisegever. Het is dan ook interessant om in de gaten te houden of die Code een verandering teweeg brengt in het domein van deze onderzoeks- en spreekplichten.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met Thomas FaaijJoris Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord