BASE Advocaten - The Litigation Firm

Signalering: wetsvoorstellen KEI aangenomen door de Eerste Kamer

Nieuws 15 juli 2016
Op 12 juli 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de vier wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI). Deze wetsvoorstellen regelen de vereenvoudiging en digitalisering van procedures in zowel het civiele recht als het bestuursrecht. Rechtzoekenden krijgen via "Mijn Rechtspraak" een digitaal dossier waar de proceshandelingen verricht zullen worden.
 

Het civiele proces wordt daarnaast eenvoudiger, door de uniforme procesinleiding voor alle civiele procedures. Hierbij vindt één schriftelijke ronde, één mondelinge ronde en daarna de uitspraak plaats. Met deze geharmoniseerde basisprocedure verdwijnt het onderscheid tussen dagvaardings- en verzoekschriftprocedures.

Het programma KEI zal gefaseerd ingevoerd worden. Zo zal begin 2016 gestart worden met een pilot met verplicht digitaal procederen en zal ook bij vorderingen in hoger beroep digitaal procederen verplicht worden. Een tijdlijn van de modernisering van de rechtspraak vindt u hier.

Graag verwijzen wij u naar een eerder artikel waarin wij aandacht hebben besteed aan de vereenvoudiging en digitalisering van het burgerlijk procesrecht. U vindt deze hier. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de sectie Corporate & Commercial Litigation

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord