BASE Advocaten - The Litigation Firm

Recht op airconditioning op de werkvloer?

Nieuws 20 juli 2016

De zomer is aangebroken. Langere dagen, beter weer en meer buitenactiviteiten. De temperaturen kunnen in de zomer hoog oplopen, zo ook wanneer u op kantoor zit. Dit kan voor werknemers een reden zijn om te klagen over de hoge temperatuur op de werkvloer. Is dit terecht? Heeft een werknemer bij hoge temperaturen het recht op maatregelen als airconditioning of aangepaste werktijden?

Schade voor de gezondheid
Het arbeidsomstandighedenbesluit bepaalt onder welke omstandigheden werknemers hun werk moeten verrichten. Hierin staat vermeld dat de temperatuur waaronder werknemers werken niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid. Er staan echter geen specifieke temperaturen in de wet genoemd. Wel is in deze wet opgenomen dat werkgevers maatregelen moeten treffen om de werkomstandigheden zo aangenaam mogelijk te maken, zodat gezondheidsklachten of schade wordt voorkomen. Dit betekent dat bij hogere temperaturen op de werkvloer gepaste maatregelen als een ventilator, airconditioning of in sommige gevallen een tropenrooster op zijn plaats zijn.

Stoppen met werken
Wanneer de temperaturen hoog oplopen kunnen werknemers pleiten voor een tijdelijk stop van hun werkzaamheden. Dit is echter volgens het arbeidsomstandighedenbesluit pas toegestaan wanneer de temperaturen een directe dreiging voor de gezondheid vormen. Hoewel de temperatuur in de zomermaanden op kan lopen, zal deze in Nederland waarschijnlijk niet snel een gevaar vormen voor de gezondheid van werknemers. Het tijdelijk stoppen met werken is in dit geval om deze reden niet gegrond.

Gevolgen
Als de werkgever bij hoge temperatuuromstandigheden zijn verantwoordelijkheid om gepaste maatregelen te treffen nalaat, kunnen werknemers bij de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) een klacht indienen. Als na onderzoek blijkt dat werknemers als gevolg van de hoge temperatuur op de werkvloer schade lijden, kan de werkgever verplicht worden om alsnog de juiste maatregelen te treffen.

Het recht op airconditioning of andere maatregelen tegen hoge temperaturen op de werkvloer is afhankelijk van de risico's die de hoge temperaturen hebben voor de gezondheid van werknemers. Hoewel werkgevers pas in het laatstgenoemde geval verplicht zijn gepaste maatregelen te nemen, hebben werknemers altijd baat bij het zorgen voor de juiste temperatuur op de werkvloer. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat de productiviteit van werknemers met 30 % tot 50% afneemt bij hoge temperaturen. Een goed klimaat zorgt kortom voor betere prestaties.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord