BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wat als je ziek wordt voor of tijdens je vakantie?

Nieuws 17 augustus 2016
Het is een periode waar veel werknemers naar uit kijken, de vakantieperiode. Ondanks dat men het niet voor ogen heeft, kan het voorkomen dat men voor of tijdens de vakantie ziek wordt. Is het rechtvaardig om deze dagen als verlof op te laten nemen door de werkgever of heeft de werknemer recht op ziektedagen?
 

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van een aantal factoren. Juridisch gezien mag een werkgever alleen vakantiedagen in mindering brengen wanneer het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen en wanneer de werknemer van de vakantie heeft kunnen genieten. Dit wordt hieronder nader toegelicht:

Bovenwettelijke vakantiedagen
Het recht op vakantiedagen is wettelijk vastgesteld op minimaal viermaal het aantal dagen dat een werknemer per week werkt. Bij een fulltime baan van 40 uur per week (5 dagen per week) is het minimale aantal vakantiedagen dus 160 uur (20 vakantiedagen). Het komt echter vaak voor dat werknemers meer dan het wettelijk aantal voorgeschreven vakantiedagen hebben. Deze dagen zijn de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

 
Juridisch genieten van de vakantie
Wanneer een werknemer door ziekte niet heeft kunnen genieten van zijn vakantie, heeft de werkgever geen recht om vakantiedagen in mindering te brengen. In de praktijk wordt er vaak gediscussieerd over de term "genieten". Er moet namelijk een juridische invulling worden gegeven aan de term "genieten van de vakantie". Dit houdt in dat wanneer een werknemer ziek op bed moet liggen en daardoor de geplande vakantie aan hem voorbij gaat, hij niet heeft kunnen genieten. Wanneer de werknemer wel ziek is, maar fit genoeg is om op vakantie te gaan, geniet de werknemer in juridische zin wel van de vakantie. Ook als wellicht zijn cocktail hierdoor minder smakelijk is dan normaal gesproken.
 
Voorwaarden
Wanneer een werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, heeft hij in feite recht om zijn opgenomen verlofdagen om te zetten in ziektedagen. Hier zitten echter voorwaarden aan verbonden. Doordat het voor de werkgever lastig te bepalen is of zijn werknemer daadwerkelijk ziek is of wellicht langer op vakantie wil, kan hij vragen naar een medische verklaring. Dit geldt ook als de werknemer in het buitenland ziek wordt. Daarnaast dient de werkgever op de hoogte te zijn van het feit dat de werknemer ziek is middels een officiële ziekmelding. Indien de werknemer zich aan deze voorwaarden houdt, heeft de werkgever geen recht om de verlofdagen in mindering te brengen en zullen deze als ziektedagen worden beschouwd. Ten slotte heeft de werknemer in juridische zin niet kunnen genieten van de vakantie.
 
Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord