BASE Advocaten - The Litigation Firm

Wat nou als Donald Trump jouw baas zou zijn?

Nieuws 21 oktober 2016


Uitspraken als "Grab them by the pussy" en het wegzetten van bevolkingsgroepen als crimineel, verkrachters of terroristen zijn tegenwoordig aan de orde van de dag tijdens de sollicitatiefase om de baas van de Verenigde Staten te worden. Maar wat nou als de baas van een reguliere onderneming hier in Nederland dagelijks van deze uitspraken zou doen? Hieronder wordt uiteengezet hoe een werknemer om kan gaan met een Donald Trump als baas.

Allereerst is het goed om te weten dat als jouw werkgever "Grab them by the pussy" propageert binnen de onderneming of jou structureel een varken, hond of walgelijk beest noemt, je de kantonrechter kan verzoeken om jouw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Daarbij zou je de kantonrechter ook kunnen verzoeken jou de transitievergoeding en een forse billijke vergoeding toe te kennen vanwege ernstig verwijtbaar handelen door jouw werkgever. Een grote kans dat deze vordering zal slagen.

Daarnaast is het goed om te weten dat er een wettelijk verbod op seksuele intimidatie bestaat. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: "Enige vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.". Dat dit verbod door jouw baas (als dit Donald Trump zou zijn) wordt overtreden, spreekt voor zich. En als Donald Trump dan inderdaad jouw baas is, dan zal het bewijs van die overtreding ook niet lastig zijn. Grote kans immers dat hij het op camera zegt of het simpelweg herhaalt wanneer er naar wordt gevraagd.

Maar ook als dit niet zo zou zijn, hoeft dat geen probleem op te leveren om je werkgever aan te pakken. Iemand die stelt dat hij/zij slachtoffer is van seksuele intimidatie hoeft namelijk niet te bewijzen dat daar sprake van is. Deze persoon kan volstaan met het aanvoeren van feiten die de seksuele intimidatie kunnen doen vermoeden. Het is dan vervolgens aan de "dader" om te bewijzen dat er geen sprake was van seksuele intimidatie. Een veel lichtere bewijslast dus voor het slachtoffer. Baas Donald zal er dus niet mee wegkomen om simpelweg te stellen "Nobody has more respect for women than I do. Nobody."
Maar ook als je merkt dat baas Donald jou vanwege je geslacht liever niet op een hoge positie binnen de onderneming ziet zitten, kan het arbeidsrecht je helpen. Een werkgever mag namelijk geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst, in de arbeidsvoorwaarden, bij de arbeidsomstandigheden, bij de bevordering en bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst. En als je je werkgever daarop aanspreekt, mag hij jou vervolgens niet benadelen of ontslaan.

Verder is het goed om te weten dat baas Donald binnen het arbeidsrecht niet zal wegkomen met stellingen als "een extreem betrouwbare bron heeft mij verteld dat......". Als je werkgever bijvoorbeeld stelt dat er sprake is van disfunctioneren, zal hij dit moeten bewijzen. Hij zal moeten aantonen dat er sprake is van disfunctioneren, dat hij jou voldoende gelegenheid heeft gegeven om je functioneren te verbeteren en dat er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn. Jouw baas Donald een beetje kennende zal dit niet geheel op orde zijn.

Weet dus dat als Trump jouw baas zou zijn, je zeker niet alles hoeft te accepteren wat deze man zegt of doet. Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht kunnen je hier meer over vertellen.

En mocht je je als werkgever in de persoon van baas Donald herkennen, bel dan vooral ook even. Onze advocaten komen graag langs voor een cursus inzake de omgang met werknemers. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord