BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een zwarte-pieten-discussie-verbod op de werkvloer, mag dat?

Arbeidsrecht 04 november 2016

De dagen worden korter, de pepernoten en chocoladeletters liggen al maanden in de winkels, de winterjassen en de verwarmingen gaan weer aan en in vele gezinnen staat de stamppot weer wekelijks op het menu, oftewel: de gezellige wintermaanden gaan beginnen! Tegenwoordig betekent dit echter ook dat het tijd is voor een ander terugkerend fenomeen: de discussie over zwarte piet. Een discussie die al vanaf de jaren zestig speelt, maar de laatste jaren flink is verhard. Ook op de werkvloer wordt deze discussie geregeld gevoerd. Steeds meer mensen (zowel voor- als tegenstanders van zwarte piet) zijn de discussie echter zat. Als dit ook voor een werkgever geldt, mag deze dan een zwarte-pieten-discussie-verbod invoeren? Hieronder een eerste verkenning van deze mogelijkheid.

Instructierecht
Op grond van de wet heeft een werkgever een instructierecht. Dit betekent kort gezegd dat een werknemer zich heeft te houden aan instructies van de werkgever omtrent het verrichten van de arbeid en instructies met betrekking tot de goede orde in de onderneming. Nu de discussie over zwarte piet flink is verhard, zou men zich op het standpunt kunnen stellen dat een zwarte-pieten-discussie-verbod onder de instructiebevoegdheid van de werkgever valt, nu dit ziet op de bevordering van de goede orde binnen de onderneming. Iedere dag weer dezelfde discussie aan de lunchtafel kan immers voor flink wat irritatie zorgen binnen de onderneming, met alle mogelijke gevolgen van dien. Om escalatie tussen collega's te voorkomen, lijkt een zwarte-pieten-discussie-verbod een voor de hand liggende redelijke instructie.

Vrijheid van meningsuiting
Tegelijkertijd geldt echter dat een zwarte-pieten-discussie-verbod een directe inbreuk zou zijn op de vrijheid van meningsuiting. Een recht dat is neergelegd in onze grondwet. Ook in de relatie werkgever-werknemer geldt de vrijheid van meningsuiting als uitgangspunt. Op grond van het goed werkgever- en goed werknemerschap zou het recht ook kunnen worden afgedwongen. Dit betekent uiteraard niet dat een werknemer altijd maar mag roepen wat hij of zij wil. Zo is het de werknemer bijvoorbeeld niet toegestaan om vertrouwelijke informatie bekend te maken en mag een werknemer ook niet zijn werkgever of collega's ernstig beledigen of bedreigen. Maar zolang er geen sprake is van dergelijk grensoverschrijdend gedrag, lijkt een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting moeilijk te rechtvaardigen.

Wat kan een werkgever doen?
Een zwarte-pieten-discussie-verbod lijkt niet mogelijk, nu dat een te vergaande inbreuk op de vrijheid van meningsuiting zou betekenen. Maar er zijn ook andere oplossingen denkbaar. Van belang is wel dat de redelijkheid steeds in acht wordt genomen. Een verzoek van de werkgever aan de werknemers die de discussie graag met elkaar willen voeren, om dit alleen in de pauzes te doen en op een volume zodat dit de andere collega's niet stoort, lijkt bijvoorbeeld een alleszins redelijk verzoek. Ook zou de werkgever een zwarte-pieten-discussie-tafel kunnen aanwijzen en werknemers kunnen verzoeken om alleen daar met elkaar de discussie over dit onderwerp aan te gaan. Werknemers zijn dan vrij om de discussie te voeren, maar dan zonder collega's daarmee lastig te vallen. Een redelijke oplossing. Wanneer werknemers zich niet aan een dergelijk redelijk verzoek houden, zou dit grond kunnen zijn voor een schriftelijke waarschuwing.

Bovenstaande verkenning zou men uiteraard op veel andere onderwerpen van discussie kunnen toepassen. Zo zullen er in veel bedrijven werknemers zijn die de discussies van collega's over bijvoorbeeld voetbal, Boer Zoekt Vrouw of het nieuwste dieetboek zat zijn. Voor ieder van deze onderwerpen kan steeds de vraag worden gesteld of de werkgever kan en/of moet ingrijpen. Dit zal uiteraard van de omstandigheden van het geval afhangen. Werknemers moeten het echter wel heel bont maken, wil een werkgever er echt iets tegen kunnen (en waarschijnlijk ook willen) doen. De werkgever zal in ieder geval bij het zoeken naar een oplossing steeds de redelijkheid in acht moeten nemen.

Als u meer wilt weten over bovenstaand onderwerp of over een ander arbeidsrechtelijke kwestie, kunt u uiteraard contact opnemen met de auteur, mr. J.W. van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord