BASE Advocaten - The Litigation Firm

BASE advocaat Rob Sies spreker op NVZD programma voor nieuwe leden.

Nieuws 09 november 2016

Vrijdag 11 november 2016 organiseert de beroepsvereniging van bestuurders in de zorg het NVZD programma voor nieuwe leden. BASE advocaat Rob Sies zal het onderdeel arbeidszaken van dit programma voor zijn rekening nemen.

Thema's voor nieuwe bestuurders
Aanleiding voor het organiseren van een nieuw programma is de verscheidenheid aan zaken waar nieuwe bestuurders mee te maken zullen hebben. Deze zaken kunnen betrekking hebben op de eigen organisatie, maar ook op thema's die in verbinding staan met de rol van een bestuurder. De thema's die tijdens het programma behandeld zullen worden zijn arbeidszaken, bestuurdersaansprakelijkheid en governance & professionalisering. 

Arbeidszaken
Advocaat Rob Sies heeft gedurende zijn carrière een bijzondere affiniteit ontwikkeld voor de bestuurlijke top van zorginstellingen. Door zijn ervaring met en kennis van de Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke instellingen (WNT) kan hij nieuwe leden informeren over de verschillende aspecten die hierbij horen. Naast de WNT zal Rob ingaan op de Wet werk en zekerheid (WWZ), pensioenaftopping en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen.

Voor meer informatie over de NVZD en het programma voor nieuwe leden kunt u terecht op de officiële pagina.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord