BASE Advocaten - The Litigation Firm

Kan een pandhouder op een vordering ook de aan deze vordering verbonden zekerheden uitwinnen?

Blogs 15 december 2016
Een partij die executoriaal derdenbeslag legt op een vordering die is versterkt met een recht van hypotheek, kan dit recht ook uitoefenen door uitwinning van het hypothecair verbonden registergoed (vgl. HR 11 maart 2005, NJ 2006/362; Rabobank/Stormpolder). De vraag is of een dergelijke bevoegdheid ook toekomt aan een pandhouder. In het arrest ABN AMRO/Marell (HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3619) heeft de Hoge Raad deze vraag beantwoord: een pandhouder mag de zekerheidsrechten uitoefenen die ter verzekering van de aan hem verpande vordering zijn gevestigd.

Een pandhouder kan net als bij beslag dus profiteren van de zekerheden die voor de verpande (of beslagen) vordering zijn gevestigd. Deze bevoegdheid van de pandhouder vloeit voort uit zijn inningsbevoegdheid. Voor de (financierings)praktijk is het arrest van de Hoge Raad van groot belang. Een andere opvatting van de Hoge Raad zou ook verschillende onwenselijke gevolgen hebben, onder andere zouden de overige crediteuren ongerechtvaardigd worden bevoordeeld terwijl de pandgever zou worden gedupeerd.


Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met mr. drs. M. Sweerts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord