BASE Advocaten - The Litigation Firm

Voorwaardelijke ontbinding na ontslag op staande voet: de Hoge Raad trapt op de rem

Nieuws 05 januari 2017

Een werknemer is op staande voet ontslagen omdat hij zich volgens de werkgever schuldig heeft gemaakt aan seksueel overschrijdend gedrag, fysiek geweld, verbale agressie en denigrerend pestgedrag. De werknemer verzoekt vernietiging van het ontslag op staande voet. In het verweerschrift doet de werkgever vervolgens een zelfstandig tegenverzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter heeft de Hoge Raad daarop (onder meer) een prejudiciële vraag gesteld over de mogelijkheid van voorwaardelijke ontbinding onder het nieuwe ontslagrecht.

Onder het oude ontslagrecht was het vaste rechtspraak van de Hoge Raad dat de werkgever, na een door hem gegeven ontslag op staande voet, een gerechtvaardigd belang heeft de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden voor het geval deze uiteindelijk niet door het ontslag op staande voet blijkt te zijn geëindigd. Dit wordt de "voorwaardelijke ontbinding" genoemd. De motivering van de Hoge Raad is dat er bij een gegeven ontslag op staande voet lang onzekerheid kan bestaan over de rechtsgeldigheid daarvan, nu daarover jaren kan worden doorgeprocedeerd. De voorwaardelijke ontbinding maakt (gedeeltelijk) een einde aan die rechtszekerheid: ook als het ontslag op staande voet achteraf ongeldig blijkt, eindigt de arbeidsovereenkomst op het moment van de voorwaardelijke ontbinding en is de loondoorbetaling beperkt.

Die motivering gaat echter niet volledig meer op onder het nieuwe ontslagrecht. Onder het oude ontslagrecht bestond geen mogelijkheid van hoger beroep in een ontbindingsprocedure. Daarom bestond na een voorwaardelijke ontbinding inderdaad de rechtszekerheid dat de arbeidsovereenkomst in ieder geval vanaf dat moment tot een einde was gekomen. Onder het nieuwe ontslagrecht bestaat echter wel de mogelijkheid van hoger beroep in een ontbindingsprocedure. Daarom kan tot aan de Hoge Raad worden doorgeprocedeerd, wat betekent dat het jaren kan duren voordat duidelijkheid bestaat over de vraag of de arbeidsovereenkomst is geëindigd door het ontslag op staande voet, door de voorwaardelijke ontbinding of door geen van beide. De motivering die de Hoge Raad aan de voorwaardelijke ontbinding ten grondslag legde, spoedige zekerheid over de datum waarop de dienstbetrekking is geëindigd, is dus op losse schroeven komen te staan. Vandaar de prejudiciële vraag van de kantonrechter.

In de beantwoording van de prejudiciële vraag geeft de Hoge Raad aan dat in de wetsgeschiedenis geen aanwijzingen staan dat naar het huidige ontslagrecht voor de werkgever die een werknemer op staande voet heeft ontslagen, niet meer de mogelijkheid van voorwaardelijke ontbinding bestaat. Daarom moet worden geoordeeld dat die mogelijkheid nog steeds bestaat. Dat kan echter alleen als de kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is geweest. Onder het nieuwe recht kan de kantonrechter de arbeidsovereenkomst niet voorwaardelijk ontbinden met het oog op een eventueel hoger beroep waarin het hof, anders dan de kantonrechter, het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig acht.

Kortom, de mogelijkheid van een voorwaardelijke ontbinding bestaat nog wel, maar slechts in beperkte gevallen. In die gevallen waarin niet voorwaardelijk kan worden ontbonden, blijft voor de werkgever onzekerheid bestaan. Wordt in een later stadium beslist dat het ontslag op staande voet toch niet rechtsgeldig was, dan moet de werkgever de reeds ontslagen werknemer terug in dienst nemen, eventueel onder betaling van loon over de periode van inactiviteit. De werkgever doet er dan ook goed aan het ontslag op staande voet enkel in te zetten als uiterst middel.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, neemt u dan contact op met de auteur mr. F.L. van den Boomgaard of een van de andere advocaten van de sectie arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord