BASE Advocaten - The Litigation Firm

Verkiezingen 2017: flex versus vast

Nieuws 14 maart 2017
Aanstaande woensdag 15 maart 2017 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Elke partij voert volop campagne om op basis van hun verkiezingsprogramma zoveel mogelijk stemmen te werven. Op het gebied van Werk en Sociale Zekerheid is het hoofdthema bij deze verkiezingen onbetwist flex versus vast. De belangrijkste subthema's zijn:

• de AOW-leeftijd;
• de positie van de ZZP-er;
• de pensioenen en;
• twee jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Bijna alle partijen nemen over deze onderwerpen een standpunt in. Veel partijen zitten daarin min of meer op één lijn. Daarnaast wordt ook aan onderwerpen als:

• het minimumloon;
• armoedebestrijding;
• langer betaald ouderschapsverlof en kinderopvang;
• lagere belastingdruk op arbeid en;
• terugkeer naar het oude ontslagrecht;

in de programma's de nodige aandacht besteed. Op deze onderwerpen lopen de standpunten van partijen meer uiteen.

Over de wijzigingen in het sociale stelsel die onder Rutte II zijn doorgevoerd is de afgelopen maanden veel gedebatteerd. Twee in het oog springende onderdelen daarvan, die zijn gekoppeld aan de discussie over flex versus vast, zijn de transitievergoeding uit de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Hoe gaan de verschillende politieke partijen met deze - en andere thema's - om? Welke arbeidsrechtelijke aspecten blijven over van het huidige beleid van Rutte II?

Flex versus vast: de transitievergoeding
In juli 2015 is de WWZ ingevoerd, waarbij het recht op een transitievergoeding is geïntroduceerd. Bij het einde van een arbeidsovereenkomst kunnen werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn aanspraak maken op een transitievergoeding, een compensatievergoeding die gebruikt kan worden voor de overgang, de transitie, naar een andere baan. Deze vergoeding wordt gefinancierd door de werkgever.

Opvallend in het vraagstuk flex versus vast is dat een aantal partijen het toepassingsbereik van de transitievergoeding wenst te verruimen. Zo stellen D66, GroenLinks en de PvdA dat de opbouw van de transitievergoeding direct in moet gaan bij de indiensttreding van een werknemer, en dus niet pas na twee jaar. Door deze maatregel wordt flexibele arbeid duurder, met als doel dat werkgevers minder snel de neiging hebben werknemers net voor hun tweejarig dienstverband te ontslaan. D66 - maar ook de ChristenUnie - gaat daarin nog een stap verder door als eis te stellen dat de vergoeding daadwerkelijk gebruikt moet worden in de zoektocht naar een nieuwe baan. In het huidige beleid is dit niet verplicht. Andere partijen zien de ongelijkheid tussen flexibele en vaste arbeidscontracten op een andere manier opgelost. Zo pleit het CDA voor langere tijdelijke contracten en ook de VVD wil de ketenbepaling van de WWZ verruimen. Op die wijze wil men ervoor zorgen dat er meer tijdelijke contracten achtereen mogelijk zijn. Daardoor kunnen werknemers langer achtereen bij dezelfde werkgever werkzaam blijven. Al blijft dat op tijdelijke basis. Ook het verkorten van de loondoorbetaling bij ziekte – thans twee jaar – en het verlagen van de belasting op arbeid zijn maatregelen die veel partijen steunen. Het wordt dan voor werkgevers aantrekkelijker om mensen in (vaste) dienst te nemen.

Flex versus vast: Wet deregulering Arbeidsrelaties (Wet DBA)
Om schijnzelfstandigheid tegen te gaan is op 1 mei 2016 de Wet DBA ingegaan. Deze maatregel heeft in praktijk geleid tot terughoudendheid van werkgevers om zzp'ers in te huren, omdat er onduidelijkheid over hun gezagsverhouding ontstond. Momenteel staat de Wet DBA min of meer "on hold".

Over de oplossingsrichting omtrent de Wet DBA zijn een aantal partijen verdeeld. De VVD pleit voor een verduidelijking van de Belastingdienst op het gebied van (schijn)zelfstandigheid en daarmee voor bestendiging van de Wet DBA. Het is niet duidelijk hoe de VVD deze verduidelijking wil realiseren. D66 en PvdD stellen feitelijk voor om terug te gaan naar het oude systeem van de Verklaring (geen) Arbeidsrelatie (VAR), een verklaring waarmee zzp'ers hun werkgevers kunnen vrijwaren van naheffingen. De overige partijen nemen hierover vooralsnog geen duidelijk standpunt in.

Conclusie
Zowel de transitievergoeding als de Wet DBA hebben flex niet minder flex gemaakt en vast niet minder vast. Integendeel. Dit was echter wel uitdrukkelijk beoogd door de huidige regeringscoalitie. Flex versus vast heeft mede daardoor een stempel gedrukt op de campagnes van partijen in deze verkiezingen. De grote vraag is of een nieuwe coalitie in staat zal zijn om de doelen van de huidige regering alsnog te bereiken. Deze worden immers door vrijwel alle partijen onderschreven. Het woord is aan u als stemmer om dat mede te bepalen. Succes bij uw keuze.

Neem voor meer informatie contact op met de auteur mr. R.C. Sies of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord