BASE Advocaten - The Litigation Firm

Boer zoekt Vrouw of Boer zoekt Werkneemster?

Nieuws 16 maart 2017
Het is een groot kijkcijferkanon, Boer zoekt Vrouw Internationaal. Elke zondagavond kijken gemiddeld 3.5 miljoen mensen naar een vijftal boeren dat een vrouw zoekt om samen een leven in het buitenland op te bouwen. Inmiddels heeft iedere boer een aantal vrouwen geselecteerd die naar zijn boerderij mogen komen voor een nadere kennismaking.

Uit de reeds uitgezonden afleveringen blijkt dat van de vrouwen die naar de boerderij mogen komen, wel wordt verwacht dat ze een handje meehelpen op de boerderij. De vader van één van de boeren vindt het meewerken van de vrouw zelfs een beslissende factor voor de keuze van zijn zoon. Maar kan dat meewerken op de boerderij wel zomaar van de vrouwen worden verlangd? En hoe moet hier juridisch dan tegenaan worden gekeken? Komt er misschien een arbeidsovereenkomst tot stand tussen de boer en de vrouwen?

Vooropgesteld moet worden dat een arbeidsovereenkomst niet schriftelijk hoeft te worden overeengekomen. In de wet is de definitie van een arbeidsovereenkomst vastgelegd in artikel 610 van boek 7 BW. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als er voldaan is aan drie criteria:
- de werknemer heeft zich verbonden om arbeid te verrichten;
- daarvoor moet loon worden betaald door de werkgever;
- de werknemer verricht de arbeid in dienst van de werkgever (er is sprake van een gezagsverhouding).

Wat houdt het verrichten van arbeid precies in? Dit begrip wordt door de rechtspraak ruim uitgelegd; niet alleen actieve werkzaamheden, maar ook passief werk (bijvoorbeeld slaapdiensten) en aanwezigheidsdiensten vallen onder het verrichten van arbeid. Het is wel vereist dat de werkgever (in dit geval de boer) een economisch belang heeft bij de verrichte arbeid. Dat het in het economisch belang van de boeren is dat de vrouwen meehelpen, blijkt duidelijk uit het programma; denk maar eens aan de boeren die geholpen worden met bijvoorbeeld het melken van de dieren, het voeren van de dieren en het opruimen van de boerderij. De boeren hebben hier wel degelijk profijt van en geven dit ook aan in het programma.

Lastiger is de vraag te beantwoorden of de vrouwen loon krijgen van de boer en of er een gezagsverhouding bestaat tussen de boer en de vrouwen. Uit vorige seizoenen en dit seizoen van Boer zoekt Vrouw Internationaal blijkt dat de vrouwen die het land van de boer bezoeken, ook tijdelijk bij deze boer inwonen. 's Avonds bereiden ze samen het (door de boer betaalde) eten en krijgen de vrouwen een slaapplaatsje op de boerderij.

Gelet op het feit dat met 'loon' wordt gedoeld op een tegenprestatie voor de arbeid, hoeft er niet persé geld te worden uitgekeerd; ook de kost en inwoning kan als loon worden gezien. Het verschaffen hiervan moet echter wel rechtstreeks voortkomen uit de arbeidsovereenkomst en een tegenprestatie hiervoor zijn. Is dit het geval? Waarschijnlijk niet. Het idee is namelijk dat de boeren deze kost en inwoning aanbieden om de liefde te vinden, hetgeen toch het uiteindelijke doel van het programma is (en niet het verschaffen van werk).

Dan nu het laatste element van het verhaal: staat de vrouw in een gezagsverhouding tot de boer? Er is sprake van een gezagsverhouding wanneer de werkgever, de boer, bevoegd is om aanwijzingen te geven ter bevordering van de goede orde binnen het werkverband. Als je naar een willekeurige aflevering van het programma kijkt, zie je dat de boer vaak genoeg zegt: 'Wat ben je aan het doen? Zo werkt het niet!' of 'Hou dit maar even voor me vast!'. Want ja, de vrouwen hebben meestal nog niet veel kaas gegeten van zo'n boerenbedrijf... De vraag is nu of de boer hiermee bevoegd is op basis van een arbeidsovereenkomst om dergelijke aanwijzingen te doen. Dat de aanwijzingen er zijn, dat staat vast. Of de boer bevoegd is om deze aanwijzingen te doen, dat is onzeker. Hier lijken geen afspraken over te zijn gemaakt.

Kortom, het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen de boer en de verschillende vrouwen is waarschijnlijk niet aan de orde. Maar dat de boeren wel degelijk op zoek zijn naar een helpende hand en dat de vrouwen daarvoor open moeten staan, dat staat vast!

Indien u zelf vragen heeft over de juridische kwalificatie van de overeenkomst op grond waarvan arbeid wordt verricht, neemt u dan contact op met Jan-Willem van Geen of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord