BASE Advocaten - The Litigation Firm

Gemengde overeenkomsten – dwingend recht soms opzij

Blogs 06 april 2017
Soms bevatten overeenkomsten elementen van twee (of meer) bijzondere overeenkomsten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een overeenkomst met elementen van opdracht en huur, of van opdracht en aanneming van werk. Dit zijn zogenaamde 'gemengde overeenkomsten'. Bij gemengde overeenkomsten kan het zo zijn dat de wettelijke regimes van die bijzondere overeenkomsten niet tegelijk kunnen bestaan, bijvoorbeeld omdat het huurrechtelijke element opzegging van de overeenkomst verbiedt, terwijl het opdracht-element opzegging juist zou toestaan. Hoe daarmee om te gaan?


Artikel 6:215 BW bepaalt dat bij een gemengde overeenkomst in beginsel de bepalingen van beide wettelijke regimes naast elkaar van toepassing zijn (cumulatieregel), tenzij deze bepalingen niet verenigbaar zijn of de strekking daarvan in verband met de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Hoofdregel is dus dat beide regimes van toepassing zijn.

In zijn arrest van 10 maart jl. had de Hoge Raad te oordelen over de beëindiging van een cateringovereenkomst, waarvan de cateraar stelde dat dat niet kon. Hij stelde (slim) dat de cateringovereenkomst (op zich een overeenkomst van opdracht) ook elementen van een huurovereenkomst bevatte en dat hem dus huurbescherming toekwam. Die huurbescherming was bovendien van dwingend recht en dus, zo stelde hij, was de opzegging van de cateringovereenkomst ongeoorloofd.

Het hof had dit betoog van de cateraar afgewezen en datzelfde doet ook de Hoge Raad. De Hoge Raad stelt dat het hof juist te werk is gegaan door eerst vast te stellen dat de cateringovereenkomst mede voldoet aan de overeenkomst van huur en terecht heeft onderzocht of de overeenkomst kan worden gesplitst in twee afzonderlijke overeenkomsten (opdracht en huur). Nadat het hof had geoordeeld dat dat niet kon en beide regimes op het punt van opzegging onverenigbaar waren, heeft het hof terecht geoordeeld dat in dit geval het catering-element zodanig centraal stond, dat het opdrachtelement voorging op het huurelement en dus dat de opzegging kon, zelfs 'tegen' het dwingende huurrecht in.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met mr. J.M.J. Arts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Hoge Raad 10 maart 2017, ECLI:NL:PHR:2016:1328

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord