BASE Advocaten - The Litigation Firm

Het opzeggen van een arbeidsovereenkomst zonder inachtneming van de opzegtermijn. Kan dit?

Nieuws 14 april 2017
In Nederland is het gebruikelijk dat werkgevers bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst rekening houden met de opzegtermijn. Dat is immers in de wet zo bepaald en doen werkgevers dit niet, dan zijn zij een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd. Opzeggen zonder inachtneming van de opzegtermijnen wordt een onregelmatige - 'niet in overeenstemming met een vaste regel '- opzegging genoemd. In het onderstaande worden de voordelen en risico's van onregelmatig opzeggen voor de werkgever verkend.


Voordelen

1. Als een werkgever de wettelijke opzegtermijn niet in acht neemt, kan een werknemer een gefixeerde schadevergoeding vorderen. De gefixeerde schadevergoeding bestaat uit het bedrag aan loon (inclusief vakantiebijslag en vaste toeslagen) dat de werknemer zou hebben ontvangen over de correcte opzegtermijn. Sinds de inwerkingtreding van de WWZ bestaat geen keuze meer tussen de gefixeerde schadevergoeding of de volledige schadevergoeding. De pensioenschade, WW-schade, 'misgelopen' vakantiedagen, en loonkostenbesparing die een werkgever geniet door de eerdere uitdiensttreding van werknemer (premies voor werknemersverzekeringen en pensioen en de bijdrage ZVW) vallen niet onder de gefixeerde schadevergoeding. Een werkgever behaalt dus financieel voordeel.

2. Een werkgever kan, ondanks de onregelmatige opzegging, een beroep doen op de naleving van het concurrentiebeding (tenzij sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de kant van de werkgever).

3. Om een nieuwe werknemer snel in dienst te kunnen nemen, kan deze nieuwe werknemer bij zijn dan nog huidige werkgever opzeggen zonder de opzegtermijn in acht te nemen. De werknemer is dan de gefixeerde schadevergoeding aan zijn voormalige werkgever verschuldigd. De nieuwe werkgever kan met zijn nieuwe werknemer afspreken dat deze gefixeerde schadevergoeding voor zijn rekening komt en op die manier ervoor zorgen dat de werknemer sneller aan de slag kan.

4. Het lijkt in sommige gevallen verdedigbaar dat een werkgever met onregelmatig opzeggen voorkomt dat hij een (hogere) transitievergoeding moet betalen. Bijvoorbeeld omdat door de onregelmatige opzegging de arbeidsovereenkomst minder dan 24 maanden heeft geduurd of de arbeidsovereenkomst eindigt voor het omslagpunt (6 maanden), wat maakt dat de transitievergoeding hoger wordt. Aan deze optie kunnen echter ook risico's kleven. Laat u op dit punt dan ook altijd juridisch adviseren.

Risico's
1. Een onregelmatige opzegging dient niet verward te worden met een rechtsgeldige opzegging. Een arbeidsovereenkomst moet rechtsgeldig – bijvoorbeeld met toestemming van het UWV – worden opgezegd wil deze kunnen worden beëindigd. Een dergelijke opzegging kan worden vernietigd indien deze toestemming ontbreekt. Het gevolg is dat überhaupt niet onregelmatig kan worden opgezegd.

2. Onder een onregelmatige opzegging valt ook het opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding. De inhoud van dit artikel is niet (zonder meer) op deze vorm van onregelmatig opzeggen van toepassing, nu de gevolgen van deze vorm van onregelmatig opzeggen anders zijn.

3. De kantonrechter te Breda heeft in de uitspraak van 30 juni 2016 geoordeeld dat bij het (on)bewust onregelmatig opzeggen waardoor de arbeidsovereenkomst korter dan 24 maanden duurt, alsnog de transitievergoeding verschuldigd is. Deze uitspraak lijkt een vreemde eend in de bijt. De enige sanctie die de wet koppelt aan onregelmatige opzegging is immers betaling van de gefixeerde schadevergoeding. Er kunnen echter wel bijkomende omstandigheden meespelen die in combinatie met de onregelmatige opzegging maken dat op grond van slecht werkgeverschap of wanprestatie alsnog een aanvullende schadevergoeding betaald dient te worden.

Bovenstaande verkenning laat zien dat opzeggen zonder inachtneming van de opzegtermijn in sommige gevallen voordelig(er) kan zijn.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met mr. M.N. Kuijer of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord