BASE Advocaten - The Litigation Firm

De Wet Normering Topinkomens (WNT) blijft voer voor discussie

Nieuws 28 april 2017

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), kortweg: Wet Normering Topinkomens, is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector, zoals onder meer zorginstellingen, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. In de WNT is geregeld dat inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.

Vanaf de inwerkingtreding van de WNT in 2013 mochten topfunctionarissen van (semi)publieke instellingen niet meer verdienen dan de balkenendenorm (130 procent van een ministersalaris). Twee jaar later, op 1 januari 2015, zijn de topinkomens met de WNT-2 verder verlaagd naar 100 procent van een ministersalaris.

Inmiddels werkt men in Den Haag aan de WNT-3, waarbij ook de beloning van niet-topfunctionarissen genormeerd zal worden, en zal op 1 juli 2017 de Evaluatiewet WNT in werking treden. Met de Evaluatiewet WNT wordt de WNT op enkele onderdelen vereenvoudigd en verbeterd en worden de administratieve lasten voor WNT-instellingen verminderd. Ook scherpt de Evaluatiewet WNT de normering op twee onderdelen aan om wetsontwijking tegen te gaan.

De invoering van de WNT en de verdere wetswijzigingen hebben geleid tot veel kritiek en discussies rondom de topinkomens in de (semi)publieke sectoren. Zo gaat het FD vandaag (28 april 2017) in op het afschrikeffect van de normering topinkomens bij de zoektocht naar (geschikte) bestuurders in de zorg. De discussies zullen de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid aanhouden. BASE Advocaten volgt de wijzigingen met betrekking tot de WNT niet alleen op de voet, maar adviseert en procedeert regelmatig over vraagstukken rondom de WNT. Mocht u vragen hebben over de WNT, neem dan contact op met mr. R.C. Sies of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

 

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord