BASE Advocaten - The Litigation Firm

Nederlandse Franchise Code alsnog in de wet

Blogs 04 mei 2017
De komst van de Nederlandse Franchise Code ("NFC") en de voorgenomen wettelijke verankering ervan hebben grote gevolgen voor de franchisebranche. Het leidt tot nieuwe standaardovereenkomsten en tot aanpassing van bestaande overeenkomsten. Dat kan geschillen opleveren. Geschillen die franchisenemers- en gevers beter kunnen vermijden. mr. J.M.J. Arts en mr. T.B.M. Faaij, de experts binnen BASE op dit gebied, helpen u bij deze aanpassingen en eventuele geschillen.

Omdat de markt de NFC niet goed zou omarmen, heeft Minister Kamp een wetsvoorstel ingediend waarmee de NFC alsnog wettelijk wordt verankerd. Hij kiest voor een nieuwe benoemde overeenkomst, de "Franchiseovereenkomst" (Titel 6, Boek 7 BW). Hierop wordt dan vervolgens een bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen "gedragscode" van toepassing verklaard. Die code zal, hoe kan het ook anders, de NFC zijn. Dit is een wel heel bijzondere manier van wetgeving. De NFC is immers niet door de wetgever opgesteld, maar door een "schrijfcommissie" vanuit de branche. Hoe gaat de (nieuwe) Tweede Kamer hierop reageren? Op de NFC is bovendien veel kritiek vanuit franchisegevers met name omdat de NFC vrij ver gaat in de bescherming van de franchisenemer. Die kritiek kunnen wij begrijpen. De contractsvrijheid wordt met de NFC fors ingeperkt. Biedt het feit dat het wetsvoorstel partijen de keuze laat tussen "pas de NFC toe" of pas de NFC niet toe "maar leg dat dan uit" hiervoor een uitweg? Nee. Close reading van de toelichting leert dat van een echte keuze geen sprake is. "Niet toepassen" lijkt alleen te kunnen als een bepaalde bepaling uit de NFC in een specifiek geval niet toegepast kan worden (bijv. een franchisevereniging moeten oprichten terwijl er maar één franchisenemer is). Bepalingen uit de NFC niet toepassen omdat partijen dat niet willen, lijkt daarmee niet mogelijk. Het is dus vooral "pas toe" of "pas toe". Een ander belangrijk punt is het feit dat de wet niet alleen van belang is voor franchiseovereenkomsten die na de inwerkingtreding worden afgesloten, maar ook voor wijzigingen of verlengingen van reeds bestaande franchiseovereenkomsten. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord