BASE Advocaten - The Litigation Firm

Een tip voor de werkgever die medewerkers ter beschikking stelt: let op het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi

Nieuws 17 mei 2017

Het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) stond onlangs bij de Hoge Raad[1] in de schijnwerpers. De relevantie van deze uitspraak voor de praktijk wordt in dit artikel toegelicht. Voordat hier aan toegekomen wordt, wordt eerst kort ingegaan op het belemmeringsverbod. Want hoe zat het ook alweer met het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi?

Het belemmeringsverbod houdt in dat ‘degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt, geen belemmering in de weg mag leggen tussen de arbeidskracht en degene aan wie de arbeidskracht ter beschikking is gesteld’. Met andere woorden: een concurrentiebeding dat de werknemer verbiedt om na het einde van een detacheringsovereenkomst in dienst te treden bij de opdrachtgever is nietig, als de Waadi van toepassing is. Men dient hierbij bedacht te zijn dat (artikel 9a van) de Waadi van toepassing is op ‘degenen die arbeidskrachten ter beschikking stelt’. De Waadi is dus niet alleen van toepassing op uitzendwerkgevers. Indien een groot accountantskantoor met enige regelmaat werknemers detacheert bij haar klanten, dient zij dus bedacht te zijn op de gevolgen van het belemmeringsverbod. Als het echter gaat om incidentele ter beschikkingstelling, is de Waadi - en dus het belemmeringsverbod - in beginsel niet van toepassing. Dit dient van geval tot geval bekeken te worden. 
 
Terug naar het arrest van de Hoge Raad. De centrale vraag in die zaak was of het belemmeringsverbod in artikel 9a Waadi ook bescherming biedt aan een voormalig gedetacheerde werknemer die zijn werkzaamheden na afloop van de terbeschikkingstelling als zzp’er (en dus op basis van een overeenkomst van opdracht) bij de voormalige opdrachtgever van de detacheerder wil voortzetten. De Hoge Raad heeft deze vraag als volgt beantwoord. Het belemmeringsverbod heeft niet alleen betrekking op het sluiten van een arbeidsovereenkomst, maar ook op het tot stand komen van een arbeidsverhouding. Van een arbeidsverhouding is sprake als een persoon gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder de leiding en toezicht van die ander prestaties levert, en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt. Indien de zzp-er dus in een arbeidsverhouding staat tot de voormalige opdrachtgever, is het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi van toepassing. 
 
Door het arrest van de Hoge Raad kreeg het belemmeringsverbod ook in de literatuur de nodige aandacht. Zo werd de vraag gesteld of het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi ook van toepassing is op de ter beschikking gestelde werknemer die reeds een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft met de werkgever die hem ter beschikking heeft gesteld. Ook deze vraag lijkt vooralsnog, uitgaande van de parlementaire geschiedenis en de letterlijke tekst van de Waadi, bevestigend te worden beantwoord. 
 
Kortom, werkgevers die arbeidskrachten ter beschikking stellen zijn gewaarschuwd. Let op het belemmeringsverbod van artikel 9a Waadi. Dit verbod is van toepassing op iedere werkgever die werknemers ter beschikking stelt (uitzonderingen daargelaten), ongeacht of deze werknemers in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het belemmeringsverbod is ook van toepassing als de voormalig werknemer besluit als zpp’er verder te gaan bij uw voormalig opdrachtgever zolang tussen de zzp’er en uw voormalig opdrachtgever maar een arbeidsverhouding bestaat. Mocht u vragen hebben over de Waadi, neem dan contact op met mr. M.N. Kuijer of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht
Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord