BASE Advocaten - The Litigation Firm

Werkgevers en werknemers: let op de vervaltermijn bij ontslag op staande voet

Nieuws 26 mei 2017
Een ontslag op staande voet heeft vergaande gevolgen voor zowel de werknemer als de werkgever. De arbeidsovereenkomst van de werknemer eindigt in dit geval namelijk per direct en de werknemer heeft hoogstwaarschijnlijk geen recht op een WW-uitkering. Op het moment dat er een ontslag op staande voet heeft plaatsgevonden, dient zowel de werkgever als de werknemer snel in actie te komen. Er geldt immers een vervaltermijn van twee maanden voor het starten van een procedure bij de rechter. Op deze vervaltermijn en de mogelijke vorderingen van zowel werknemer als werkgever, wordt hierna ingegaan.

Mogelijke vorderingen werknemer en werkgever
Als een werknemer het niet eens is met het gegeven ontslag op staande voet, zal de werknemer via de rechter moeten proberen dit ontslag op staande voet van tafel te krijgen. De werknemer heeft twee opties:
1. verzoeken om vernietiging van het ontslag, wedertewerkstelling en loondoorbetaling;
2. verzoeken om een billijke vergoeding en gefixeerde schadevergoeding.

Als de werknemer terug wil keren op de werkvloer, dient de werknemer bij de rechter om vernietiging van de opzegging te verzoeken. In dat geval verzoekt de werknemer om wedertewerkstelling en loondoorbetaling. In plaats van het verzoek de opzegging te vernietigen, kan de werknemer ook een billijke vergoeding en gefixeerde schade vergoeding verzoeken. Deze optie biedt voor de werknemer uitkomst op het moment dat vast komt te staan dat het ontslag op staande voet onterecht is gegeven, maar de werknemer tegelijkertijd niet wil terugkeren op de werkvloer. Vereiste voor het kunnen toekennen van de billijke vergoeding is dat de rechter oordeelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Ten aanzien van de gefixeerde schadevergoeding geldt dat dit een vergoeding is gelijk aan het bedrag van het in geld vastgestelde loon over de termijn dat de arbeidsovereenkomst bij regelmatige opzegging had behoren te duren.

Ook de werkgever kan om voornoemde gefixeerde schadevergoeding vragen. In dit geval moet door de rechter worden vastgesteld dat het ontslag op staande voet wel rechtsgeldig is gegeven. Door het gegeven ontslag op staande voet mist de werkgever per direct een arbeidskracht met alle gevolgen van dien (bijvoorbeeld het moeten inzetten van een interim kracht om de betreffende werkzaamheden te verrichten). De werkgever kan dan verzoeken gecompenseerd te worden voor het feit dat hij de opzegtermijn niet in acht heeft kunnen nemen nu er aanleiding was voor het ontslag op staande voet. Over deze opzegtermijn kan de werkgever schade vorderen. Het gaat om dezelfde gefixeerde schadevergoeding als waar de werknemer een beroep op kan doen als vast zou komen te staan dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven (zie hierboven).

Vervaltermijn
Zoals gezegd, dient zowel de werknemer als de werkgever snel in actie te komen na een ontslag op staande voet. Er geldt immers een vervaltermijn van twee maanden voor het starten van een procedure bij de rechter om zo voornoemde vorderingen te kunnen instellen. Deze vervaltermijn gaat lopen na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Het betreft een korte termijn (twee maanden), wat ervoor zorgt dat partijen op korte termijn weten of er een procedure zal worden gestart. Nu het om een vervaltermijn gaat, is het voor zowel werkgever als werknemer wel zaak deze termijn goed in de gaten te houden. Een vervaltermijn kan immers niet worden gestuit (in tegenstelling tot een verjaringstermijn). Op het moment dat deze vervaltermijn is verlopen, kan er dus ook geen vordering meer worden ingesteld. Handel dus tijdig!

Neem voor meer informatie contact op met mr. S.J.R. Barbas of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord