BASE Advocaten - The Litigation Firm

Let op: Vanaf 1 juli 2017 is een betaaltermijn van meer dan zestig dagen niet meer mogelijk voor grote ondernemingen.

Blogs 20 juni 2017
In maart 2017 is het wetsvoorstel 'Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen' unaniem door de Eerste Kamer aangenomen. Per 1 juli treedt daarom de "Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen in werking". Het wetsvoorstel is een verdere uitwerking van de Europese richtlijn 'Late betalingen' en maakt gebruik van de mogelijkheid die de Richtlijn biedt om op nationaal niveau de wet aan te scherpen.

Hoewel het in Nederland de wettelijke norm is om een betaaltermijn van 30 dagen te hanteren, zit er in de huidige wet een uitzonderingsbepaling waardoor betaaltermijnen kunnen worden opgerekt. In de praktijk komen betaaltermijn van 90 dagen of langer regelmatig voor. Vanaf 1 juli 2017 mogen grote ondernemingen tegenover MKB en ZZP'ers geen langere betalingstermijn dan 60 dagen meer hanteren.

Wordt er door de grote onderneming toch een langere betaaltermijn gehanteerd dan is deze termijn nietig; de betaaltermijn wordt geacht nooit te hebben bestaan en wordt automatisch omgezet naar een betaaltermijn van 30 dagen. Kiest de grote ondernemer ervoor om de factuur pas na 30 dagen te betalen, dan is wettelijke handelsrente verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Onder het huidige Nederlands recht is een vordering tot vijf jaar in rechte afdwingbaar. Een leverancier hoeft er dus niet direct voor te kiezen om direct de wettelijke handelsrente op te eisen. De relatie met de grote onderneming kan daar bijvoorbeeld aanleiding toe zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Pauline Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord