BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ook tweedegraads bestuurder moet op de blaren zitten

Blogs 14 juli 2017

De aansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder rust, op grond van artikel 2:11 BW, ook op de tweedegraads bestuurder van die rechtspersoon-bestuurder. Deze tweedegraads bestuurder heeft wel dezelfde individuele disculpatiemogelijkheden als de directe rechtspersoon-bestuurder.

Zo oordeelde de Hoge Raad begin dit jaar in ECLI:NL:HR:2017:275 in een casus waarin het volgende speelde. Verweerster had een overeenkomst met vennootschap A. Bestuurder en enig aandeelhouder van A was Holding B.V. Het bestuur van Holding werd gevormd door de broers B en C (tweedegraads bestuurders van A). Vast was komen te staan dat Holding aansprakelijk was voor door Verweerster geleden schade, omdat Holding onrechtmatig jegens Verweerster had gehandeld. Verweerster heeft daarop schadevergoeding gevorderd van Holding én de broers B en C in hun hoedanigheid van (indirect) bestuurder van A.


Een bestuurder kan voor zijn handelen als bestuurder zowel intern als extern aansprakelijk zijn. Indien de bestuurder een rechtspersoon-bestuurder is, kan ook de bestuurder die op het moment van het ontstaan van de aansprakelijkheid bestuurder was van die rechtspersoon-bestuurder (de tweedegraads bestuurder) aansprakelijk worden gesteld, zo volgt uit artikel 2:11 BW. De ratio van deze bepaling is te voorkomen dat een natuurlijk persoon zich achter de rechtspersoonlijkheid van een rechtspersoon-bestuurder kan verschuilen wanneer benadeling van schuldeisers het gevolg is van slecht of onbehoorlijk bestuur. Dit is met name relevant omdat de verhaalsaansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder beperkt is tot het vermogen van die rechtspersoon, en in geval van holdingmaatschappijen is dat vermogen vaker gering.

De Hoge Raad wijst er op dat artikel 2:11 BW van toepassing is in alle gevallen waarin een rechtspersoon in zijn hoedanigheid van bestuurder aansprakelijk is op grond van de wet, dus ook op grond van onrechtmatige daad. Hieraan worden geen extra eisen gesteld. Wel heeft de tweedegraads bestuurder dezelfde disculpatiemogelijkheden als de rechtspersoon-bestuurder, wat betekent dat de tweedegraads bestuurder de mogelijkheid heeft te stellen en zo nodig te bewijzen dat hem geen persoonlijke ernstig verwijt kan worden gemaakt van de gedragingen waarop de aansprakelijkheid van de rechtspersoon-bestuurder is gebaseerd.

Kortom, ook de tweedegraads bestuurder die zijn billen brandt moet op de blaren zitten, tenzij hij stelt en zo nodig bewijst, dat de brand niet aan hem te wijten was.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact op met Mirjam Klompenhouwer of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord