BASE Advocaten - The Litigation Firm

De reorganisatie: feitelijke werkzaamheden bij de kwalificatie uitwisselbare functie wel of niet van belang?

Arbeidsrecht 27 juli 2017

Als bij het vervallen van arbeidsplaatsen door een reorganisatie sprake is van een categorie uitwisselbare functies, wordt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel bepaald welke werknemers door het verval van de functies boventallig worden en wie er dus wordt ontslagen. Het is dan natuurlijk wel van belang om te weten óf sprake is van uitwisselbare functies.

Tot nu toe maakte de feitelijke situatie ten aanzien van de werkzaamheden vaak onderdeel uit van de discussie omtrent de uitwisselbaarheid van functies. Het is echter de vraag of de feitelijke situatie ook daadwerkelijk meegewogen dient te worden. Het gerechtshof Den Bosch heeft vorig jaar in een zaak over het ontslag van een chef-kok geoordeeld van niet, waarna de chef-kok naar de Hoge Raad stapte. De Hoge Raad heeft begin deze maand aangegeven geen inhoudelijk oordeel te geven. Dat roept de vraag op hoe verstrekkend het oordeel van het hof is. Weegt de feitelijke situatie nooit mee bij de vraag of sprake is van een uitwisselbare functie?

Mede gelet op de toelichting bij de Ontslagregeling lijkt dat niet de bedoeling van de wetgever. Dat betekent in de praktijk dat elke keer opnieuw moet worden beoordeeld of de feitelijke situatie wel of niet meeweegt bij het oordeel of sprake is van een uitwisselbare functie.

BASE Advocaat Sanne Barbas ging hier dieper op in. Lees haar volledige artikel of neem voor meer informatie contact op met Sanne Barbas of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord