BASE Advocaten - The Litigation Firm

Netherlands Commercial Court: de stand van zaken en een korte recap

Blogs 03 augustus 2017

In januari 2016 berichtten wij op onze website over de oprichting van de Netherlands Commercial Court (“NCC”). Naar het oorspronkelijke plan zou de NCC per 1 januari 2017 van start gaan. Zo ver is het nog niet, maar de NCC is ook zeker niet van de baan. Wat hield het NCC ook alweer in en wat is de stand van zaken? Hieronder een overzicht.

Waarom een NCC?

Bedrijven opereren steeds meer op internationaal niveau en contracteren steeds meer met buitenlandse partijen, waarbij contracten in het Engels worden opgesteld en de adviseurs corresponderen in het Engels. Daarmee is ook de behoefte ontstaan aan Engelstalige geschilbeslechting door rechters met gespecialiseerde kennis ten aanzien van internationale handelsgeschillen.

Waar gaat de NCC zich mee bezig houden?

De NCC wordt primair ingericht om complexe, internationale handelsgeschillen te beslechten, zoals contractuele geschillen en vorderingen uit onrechtmatige daad. Er is gekozen om één rechtbank en één gerechtshof aan te wijzen voor de behandeling van deze internationale geschillen: de rechtbank (de NCC) en het gerechtshof (Netherlands Commercial Court of Appeal) (“NCCA”) in Amsterdam.

Vrijwillige procedure in de Engelse taal

De NCC-procedure kenmerkt zich door vrijwilligheid. Partijen zullen er uitdrukkelijk (bijvoorbeeld in hun (handels)contracten) voor moeten kiezen om in het Engels bij de NCC te procederen. De uitspraak zal ook in het Engels zijn. Het wetsvoorstel voorziet in extra waarborgen om te voorkomen dat consumenten en kleine ondernemers niet tegen hun wil bij een procedure voor de NCC kunnen worden betrokken.

Gespecialiseerde rechters

Geschillen bij het NCC worden voorgelegd aan gespecialiseerde rechters, raadsheren en juridische medewerkers met voldoende kennis van de Engelse (juridische) taal en ervaring met betrekking tot de behandeling van complexe handelsgeschillen.

Kortere procedures en goedkoper dan arbitrage

Door de (complexe) handelszaken voor te leggen aan gespecialiseerde rechters, kan efficiënter gewerkt worden, hoeven procedures minder lang te duren en kunnen kosten voor partijen in de hand gehouden worden. Wel wordt het griffierecht bij de NCC hoger dan bij reguliere rechtspraak. Ondanks deze verhoging zal een NCC-procedure naar verwachting goedkoper uitvallen dan een - over het algemeen zeer kostbare - arbitrageprocedure.

Één procesreglement

De NCC en NCCA hanteren één procesreglement waarin partijen kunnen vinden op welke wijze de procedure gevoerd zal worden.

Stand van zaken

De inrichting van de NCC vergt een wetswijziging, onder andere om het mogelijk te maken in het Engels uitspraak te doen. Dit wetsvoorstel is op 18 juli 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Na het zomerreces buigt de Tweede Kamer zich over het voorstel, waarna ook de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel dient uit te spreken. Pas daarna kan de NCC daadwerkelijk van start gaan.

Wat denkt u, is deze Engelstalige rechtspraak door gespecialiseerde rechters in de toekomst een alternatief voor uw internationale handelsgeschillen? BASE denkt hierover graag met u mee. Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Klompenhouwer, Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord