BASE Advocaten - The Litigation Firm

Over het oversluiten van een hypotheek en de boeterente

Blogs 24 augustus 2017
Boetevrij aflossen?

De relatief lage hypotheekrente is voor veel mensen aanleiding (geweest) om hun lopende 'dure' lening over te sluiten om daarmee de maandlasten te drukken. In bepaalde gevallen - met name wanneer de rente voor langere tijd is 'vastgezet' – kan in dergelijke gevallen een vergoeding in rekening worden gebracht bij de geldnemer, beter bekend als 'boeterente'. De gewenste lagere maandlasten worden door de boeterente per saldo grotendeels teniet gedaan. In de media is de laatste tijd veel te doen geweest over de boeterente. Daarbij is onder andere de vraag gesteld of een te hoge boeterente in rekening is gebracht bij hypotheekgevers.

De boeterente toch niet nieuw?
De boeterente is niet nieuw. De recente aandacht voor de boeterente valt te verklaren door de relatief lage (tot voor kort dalende) hypotheekrente en de komst van nieuwe wetgeving. De implementatie van de 'Europese Hypothekenrichtlijn', heeft er toe geleid dat een aanbieder van hypothecair krediet geen vergoeding mag rekenen voor vervroegde aflossing van hypothecair krediet voor zover die vergoeding hoger is dan het financiële nadeel dat de aanbieder lijdt door vervroegde aflossing. De komst van de nieuwe wetgeving heeft er ook toe geleid dat de AFM bevoegdheden heeft gekregen ten aanzien van de hoogte van de vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek. Inmiddels zijn een aantal aanbieders van hypothecair krediet ook door de AFM op de vingers getikt omdat zij een te hoge boeterente in rekening hebben gebracht. Zij zijn gehouden het te veel betaalde terug te betalen aan de klant.

Leidraad AFM
Door de AFM zijn in de Leidraad "Vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek" enkele uitgangspunten geformuleerd om de vergoeding voor vervroegde aflossing te bepalen. De aanbieder dient deze uitgangspunten zelf te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Een aanbieder kan afwijken van de door de AFM geformuleerde uitgangspunten, zolang de totale berekening transparant en eerlijk blijft en de vergoeding niet hoger is dan het financiële nadeel van de aanbieder. Het oogmerk is om de klant in staat te stellen de berekende vergoeding te controleren.


Gelden de nieuwe regels ook voor u?
Vervroegde aflossingen van vóór 14 juli 2016 (de datum van implementatie van de Mortgage Credit Directive) vallen niet onder de reikwijdte van de richtlijn, de Nederlandse wetgeving en de Leidraad. Op 31 juli 2017 heeft de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (KIFID) expliciet bevestigd dat de voor 14 juli 2016 betaalde boeterente niet kan worden getoetst aan de op 14 juli 2016 in werking getreden regeling (GC 2017-499). In het geval een consument van mening is dat er voor deze datum teveel vergoeding in rekening is gebracht, zal dit door het KIFID of de rechter moeten worden getoetst aan de hand van de hypotheekvoorwaarden, de gedragscode hypothecaire financieringen (GHR) en de toen geldende wettelijke bepalingen uit onder meer het BGfo en het BW. De normen gelden overigens wel voor hypotheken afgesloten voor 14 juli 2016 die nog niet zijn afgelost. De nieuwe regels lijken overigens niet van toepassing te zijn op zogenaamde 'rentemiddeling'. Bij rentemiddeling moet wel rekening gehouden worden met het klantbelang.

Tot slot
Ook na de implementatie van de nieuwe regelgeving, blijft het aanbieders van hypothecair krediet in voorkomende gevallen toegestaan om een boeterente in rekening te brengen. Evenwel dient de berekening daarvan op een eerlijke en transparante wijze plaats te vinden. Daartoe is het verplicht om de wijze van berekening en de daarbij gehanteerde hypothesen inzichtelijk te maken. Bij de berekening van het financiële nadeel behoeft geen rekening gehouden te worden met eventueel vergoedingsvrij aflossen in de toekomst, maar bijvoorbeeld wel met de vergoedingsvrije ruimte in het lopende jaar en het (eventueel) afgesproken (fictieve) aflossingsschema.

Wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact op met Michiel Sweerts of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord