BASE Advocaten - The Litigation Firm

Art. 843a Rv in de praktijk: leerling vordert afschrift eindexamen

Blogs 10 augustus 2017
Partijen die daarbij rechtmatig belang hebben kunnen op grond van artikel 843a Rv afschrift vorderen van bepaalde (bewijs)stukken die een ander in zijn bezit heeft. Deze exhibitievordering is een effectief middel om ontbrekend bewijs te bemachtigen. Vaak wordt artikel 843a Rv ingezet in zakelijke geschillen, maar een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland bevestigt dat artikel 843a Rv een veelzijdige toepassing kent.

Een leerling van het Vossius Gymnasium te Amsterdam zakt voor haar eindexamen en neemt vervolgens deel aan het herexamen Biologie. Dit herexamen wordt door een docent van het Vossius Gymnasium op een punt na beoordeeld met een onvoldoende. Tijdens het inzagegesprek met de rector constateert de leerling dat zij, gelet op het officiële correctievoorschrift, voor de beantwoording van een bepaalde opgave een punt extra had moeten krijgen dat de tweede corrector overigens wel had toegekend. Ze mocht ter plaatse geen kopie maken van het examenwerk. De leerling verzoekt de school te erkennen dat een punt toegekend had moeten worden voor de beantwoording van de betreffende vraag. Ook vraagt zij om kopieën van het door haar gemaakte herexamen. De school houdt echter voet bij stuk en weigert afschrift te geven van het herexamen.

In kort geding vordert de leerling onder meer dat de school alsnog een punt toe moet kennen voor de betreffende vraag en anders op zijn minst een herbeoordeling door onafhankelijke correctoren. Ook vordert zij afschrift van haar eindexamenwerk Biologie, zowel ten aanzien van het eerste tijdvak als het herexamen, en van haar eindexamenwerk van andere vakken waarvoor zij is gezakt. Deze afgiftevordering baseert zij op artikel 843a Rv.

De voorzieningenrechter gaat niet op de stoel van de corrector zitten en wijst de vordering tot toekenning van een punt af. Op voorhand is niet voldoende aannemelijk dat sprake is van een apert onzorgvuldige beoordeling. Ook de afgiftevorderingen worden grotendeels afgewezen: de leerling heeft niet aannemelijk kunnen maken dat zij rechtmatig belang heeft bij afgifte van haar complete (her)examen Biologie en de overige vakken waarvoor zij niet wist te slagen.

Slaagt de leerling dan helemaal niet in haar vorderingen?

Toch wel. De rechter is van oordeel dat de school dat deel van het herexamen Biologie aan de leerling dient af te geven dat ziet op de beantwoording van de ter discussie staande vraag. Weliswaar is nog niet voldoende aannemelijk dat de beoordeling van die vraag apert onzorgvuldig is, in een bodemprocedure kan dat alsnog komen vast te staan. Daarvoor is vereist dat de kandidate over haar beantwoording beschikt. Alleen de school kan haar op korte termijn afschrift daarvan geven. De leerling heeft er belang bij zo spoedig mogelijk te weten of zij het vak Biologie over moet doen of dat er nog een kans bestaat op een herbeoordeling.

Kortom: bestaat er – om wat voor reden dan ook – rechtmatig belang bij afgifte van een bepaald stuk, dan biedt artikel 843a Rv soelaas. Ook voor een eindexamenkandidate.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die artikel 843a Rv biedt, neemt u dan gerust contact op met Michiel de Vlieger of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord