BASE Advocaten - The Litigation Firm

NFC – een frisse start door een nieuw kabinet?

Blogs 15 augustus 2017
Hoe staat met het wetsvoorstel tot verankering van de Nederlandse Franchise Code? De consultatieronde waarmee de markt om commentaar werd gevraagd is op 25 mei 2017 gesloten. Begin juni hebben er rondetafelgesprekken plaats gevonden met voor- en tegenstanders. Het wachten is nu op een reactie van de ministeries van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie.

Verankering van de NFC is geen goed idee, althans niet in de vorm waarin het wetsvoorstel gegoten is. Dat komt enerzijds doordat Kamp voor een vreemde wijze van wetgeving heeft gekozen. Hij kiest weliswaar voor een nieuwe benoemde overeenkomst in de wet, de "Franchiseovereenkomst" (Titel 6, Boek 7 BW), maar daarop wordt dan vervolgens een bij Algemene Maatregel van Bestuur aangewezen "gedragscode" (de NFC) van toepassing verklaard. Dat is bijzonder. De NFC is immers niet door de wetgever opgesteld, maar door een "schrijfcommissie" vanuit de branche. Het is de vraag wat de (nieuwe) Tweede Kamer hiervan zal vinden. Los hiervan zijn er ook inhoudelijke bezwaren op de NFC. Met name wat betreft de duidelijkheid ervan. Uit de markt is ook stevige en begrijpelijke kritiek geuit op het voorstel. Het wetsvoorstel perkt de contractsvrijheid in. Denk onder meer aan het "pas toe of leg uit" principe dat volgens de toelichting eigenlijk een "pas toe of pas toe" principe is. Of aan de verregaande verplichtingen tot het verstrekken van informatie zoals prognoses. Op verzoek sturen wij u een juridische analyse van het wetsvoorstel toe.

Hoe nu verder? Wat ons betreft zou het verstandig zijn als de (nieuwe) Ministers van Economische Zaken en Veiligheid en Justitie er voor kiezen om een 'zuivere' manier van wetgeving te kiezen. Niet via aanwijzing van een "gedragscode" in de wet, maar door middel van een duidelijke afdeling in de wet met duidelijke toepasbare bepalingen. Net zoals bijvoorbeeld bij de huurovereenkomst, de agentuurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. Ook allemaal benoemde overeenkomsten in boek 7 BW.

Heeft u vragen over franchise? Neem dan contact op met Joris Arts, Thomas Faaij of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord