BASE Advocaten - The Litigation Firm

Ontslag van pensioen naderende werknemer: matiging transitievergoeding?

Arbeidsrecht 17 augustus 2017
In de uitspraak van het Hof Den Bosch van 13 juli jl. stond de vraag centraal of er reden was de aan de werknemer toekomende transitievergoeding van EUR 73.514,42 te matigen, nu de verwachte inkomstenderving tot de verwachte pensioneringsdatum van werknemer slechts EUR 6.000,- bedroeg. Het hof oordeelde, in tegenstelling tot de kantonrechter, dat er geen grond bestond om de toekenning van de volledige transitievergoeding onaanvaardbaar te achten en op die grond te matigen.

Tot 1 juli 2015 werd de ontslagvergoeding door de kantonrechter berekend op basis van de kantonrechtersformule. In het geval van een oudere werknemer werd de ontslagvergoeding in beginsel beperkt tot de inkomstenderving tot aan de te verwachten pensioneringsdatum van de werknemer, het zogenaamde pensioenplafond.

Met ingang van 1 juli 2015 is de kantonrechtersformule komen te vervallen en geldt de wettelijke transitievergoeding. Iedere werknemer die minimaal 24 maanden in dienst is geweest van een werkgever en wiens dienstverband door of op verzoek van de werkgever is beëindigd heeft in beginsel recht op een transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband van de werknemer, zijn salaris en zijn leeftijd. De maximale transitievergoeding is momenteel EUR 77.000,- bruto of een hoger jaarsalaris. De werkgever hoeft geen transitievergoeding te betalen indien het dienstverband van een werknemer wordt beëindigd in verband met of na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Voor de werknemer die op korte termijn de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is geen bijzondere regeling getroffen.

De situatie die voorlag bij het Hof betrof een werknemer die na 38 jaar dienstverband werd ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. De werknemer had per 10 juni 2014 een IVA-uitkering toegekend gekregen en zou in 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. De werknemer vorderde bij de kantonrechter onder meer toekenning van de transitievergoeding ter hoogte van EUR 73.514,42. Het ontslag zou voor de werknemer een inkomensverlies van ongeveer EUR 6.000,- betekenen tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd. De kantonrechter achtte matiging tot een gedeeltelijke transitievergoeding van EUR 25.000,- redelijk.

Het hof dacht hier duidelijk anders over. Volgens het Hof blijkt uit de parlementaire geschiedenis dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest om een lagere transitievergoeding toe te kennen in het geval waarin de werknemer een IVA-uitkering ontvangt of in het geval waarin de werknemer op korte termijn de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De wetgever heeft geen aanleiding gezien een gelijke aftopping als bij de kantonrechtersformule te treffen. Ook heeft de wetgever het recht op en de hoogte van de transitievergoeding uitdrukkelijk niet gekoppeld aan eventuele schade of inkomensverlies. Het feit dat de werknemer een transitievergoeding krijgt toegewezen die in geen verband staat tot de door hem geleden schade of het inkomensverlies, geeft volgens het Hof geen aanleiding hem een lagere transitievergoeding toe te kennen. Kortom, er bestaat volgens het Hof geen grond om de toekenning van een volledige transitievergoeding in dit geval onaanvaardbaar te achten en op die grond te matigen. De werkgever werd dan ook veroordeeld tot betaling van de volledige transitievergoeding van EUR 73.514,42 bruto aan werknemer.

Gezien deze uitspraak van het Hof is het raadzaam goed na te denken voordat over wordt gegaan tot de beëindiging van het dienstverband van een werknemer die bijna de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het kan zomaar duurder zijn de werknemer te ontslaan vanwege de verplichte transitievergoeding. Het kan in zo'n geval voordeliger zijn het dienstverband door te laten lopen tot de pensioengerechtigde leeftijd. In dat geval kan de werkgever het dienstverband opzeggen zonder toestemming van het UWV of de kantonrechter en zonder een transitievergoeding verschuldigd te zijn.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met Marlies Kruit of een van de andere advocaten van de sectie Arbeidsrecht. Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord