BASE Advocaten - The Litigation Firm

Onderhandelingen afbreken: mag dat?

Blogs 05 oktober 2017
Mag een partij de onderhandelingen afbreken? Regelmatig discussiëren partijen over deze vraag en sinds het bekende arrest Plas/Valburg uit 1982 leidt dit niet zelden tot de gang naar de rechter. Zo werd de vraag recent weer voorgelegd aan het hof Den Haag.

De vraag óf onderhandelingen mogen worden afgebroken hangt steeds af van - hoe kan het ook anders – de omstandigheden van het geval. De strenge en terughoudende hoofdregel daarbij is dat wanneer er (nog) geen overeenkomst tot stand is gekomen iedere partij de onderhandelingen in beginsel mag afbreken zonder daarmee schadeplichtig te zijn, tenzij dit op grond van gerechtvaardigd vertrouwen of in verband met andere omstandigheden onaanvaardbaar is (maatstaf uit het arrest CBB/JPO).

Het draait dus om de vraag wanneer er sprake is van “gerechtvaardigd vertrouwen”. Bij de beantwoording van die vraag dient onder meer rekening gehouden te worden met de mate waarin en de wijze waarop de partij die de onderhandelingen afbreekt tot het ontstaan van dat vertrouwen heeft bijgedragen en met de gerechtvaardigde belangen van de andere partij.

In het voornoemde arrest oordeelde het hof Den Haag dat een gesteld gerechtvaardigd vertrouwen in de totstandkoming van een overeenkomst niet op zijn plaats was, omdat de partij die meende gerechtvaardigd te vertrouwen zelf een nieuw aanbod met nieuwe, substantiële verplichtingen had gedaan nadat een eerder aanbod al was geaccepteerd. De partij had niet mogen vertrouwen dat ook met dit nieuwe aanbod akkoord zou worden gegaan.

Was het een aanbod met nieuwe, maar minder substantiële verplichtingen geweest, dan had het hof mogelijk geoordeeld dat er wel sprake was van gerechtvaardigd vertrouwen en hadden de onderhandelingen niet mogen worden afgebroken. Is dat het geval, dan is de afbrekende partij verplicht tot dooronderhandelen of aansprakelijk voor de schade die de andere partij door het onrechtmatig afbreken heeft geleden.

BASE Advocaten adviseert en procedeert regelmatig over de vraag of onderhandelingen rechtmatig mogen worden afgebroken. Neem voor meer informatie contact op met Pauline Kortmann of een van de andere advocaten van de sectie Corporate & Commercial Litigation.

Meer informatie

Terug

The Litigation firm

Uw probleem oplossen, zodat u verder kunt met ondernemen. Daar gaat het om. Het is ons vak en onze passie om een zakelijk of arbeidsrechtelijk geschil beheersbaar te maken en op te lossen. Soms kan dat door als advocaat onzichtbaar te blijven en achter de schermen een zo optimaal mogelijk dossier te vormen voor en met u. Een andere keer vraagt een zaak om een aanpak voor de schermen. Diplomatiek waar het kan en agressief waar het moet. En soms is keihard procederen onvermijdelijk. Omdat de grenzen zijn bereikt, omdat een wederpartij niet bereid blijkt tot een constructieve oplossing, of omdat het voor uw reputatie in de markt van belang kan zijn om een streep te trekken.

Maatwerk staat centraal bij de behandeling van iedere zaak. Want we doen het samen, advocaat en cliënt. We investeren in de onderlinge samenwerking en verdiepen ons in uw onderneming en uw markt. BASE maakt duidelijke keuzes uit kracht, omdat we alleen willen doen waar we écht goed in zijn en omdat u altijd moet kunnen rekenen op toegevoegde waarde. Daarom richt onze praktijk zich op Corporate & Commercial Litigation en Arbeidsrecht.

Expertise

Corporate & Commercial Litigation

Bij BASE Advocaten beoefenen we de proces- en conflictmanagement praktijk op het allerhoogste niveau. Wij staan binnen- en buitenlandse cliënten bij in vitale zakelijke geschillen. Geschillen binnen de vennootschap, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, aandeelhouders-geschillen, geschillen over commerciële contracten, overnamegeschillen, geschillen tegen (of voor) financiële instellingen over zorgplichtkwesties en beroepsaansprakelijkheidskwesties. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer

Arbeidsrecht

BASE Advocaten biedt topspecialisten op het gebied van het arbeidsrecht. Wij staan zowel werkgevers (nationaal en internationaal), individuele bestuurders/werknemers, als ondernemingsraden bij. In de dagelijkse praktijk adviseren en procederen wij onder meer op het gebied van ontslag, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, disciplinaire maatregelen, medezeggenschap en werkgeversaansprakelijkheid. Klik hieronder voor meer informatie.

Lees meer
Partner van
logo Erasmus
Vriend van
logo Sophia Kinderziekenhuis
Actueel-detail - BASE Advocaten
Wij gebruiken cookies om de ervaring op onze website te verbeteren, statistieken bij te houden en u toegang te geven tot onze social media.
Door op akkoord te drukken, gaat u akkoord met ons cookiebeleid.
Akkoord Niet akkoord